Razvijamo kognitivne kompetencije

Tesla Program je metodika efikasnog učenja namenjen učenicima, studentima i odraslima koja obuhvata praktične obuke za razvoj kompetencija u oblasti učenja bilo koje materije. Saobrazno tome da se ciljevi, zadaci i nivo znanja umnogome razlikuju, iz Tesla progtrama se izdvaja metodika učenja za osnovnoškolsku decu - Tesla KIDS program koja je namenjena deci od 8 do 12 godina. 

Cilj Tesla programa je da polaznici kroz set praktičnih treninga usvoje dovoljno alata koji će im omogućiti da shvate proces učenja, da ga optimizuju organizaciono, da prevaziđu probleme i kako da unaprede svaku od kognitivnih kompetencija - pažnju, motivacione mehanizme, čitanje, razumevanje i pamćenje.


Sistemski pristup razvoju

Kod polaznika, na ovim treninzima sistemski razvijamo:

  1. Psihološke resurse – poput koncentracije, motivacionih strategija i upravljanja emocijama. Radimo na razvoju zdrave samouverenosti, ali i na prevazilaženju zastoja i teškoća u učenju usled akutne treme, anksioznosti, straha, itd. 
  2. Organizacione kompetencije – Sposobnost da polaznici znaju kako da planiraju i organizuju svoje vreme. Mozak je organ koji najbolje funkcioniše kada ima definisan (programiran) cilj i ustaljenu organizaciju koju može da prati kao dobro formiranu naviku. Kod ove kompetencije nam pomaže NLP komunikacioni model (Neurolingvističko programiranje) kao najbolji model  za programiranje ciljeva, kao i metodiku “Strela učenja” koja omogućava korisniku da više ne misli na to šta, kada i po kom redu treba da uči – čime štedimo oko 25% vremena u procesu učenja.
  3. Strategije i tehnike efikasnog učenja –  Ovde spada široka lepeza tehnika i strategija poput – tehnike efikasnog čitanja, selekcije (odvajanja bitnog od trivijalnog), povezivanja informacija u sistem znanja, potom tehnike pamćenja, inkubacije –  tj. integracije dugoročne memorije, kao i tehnike prisećanja koje kao zadatak imaju da povećaju stepen prisećanja i smanje koeficijent zaboravljanja.


Tri meseca za promenu

Ukoliko želite da napravite promenu u svom sistemu učenja, rešite probleme ili unapredite svoje sposobnosti - biće vam potrebno oko tri meseca, kako bi sve naučene tehnike postale navika. Sve tehnike mogu da se nauče i dosta brže, ali da biste ih usvojili, isprobali i integrisali potrebno je da prođe neko vreme. 


Četiri tehnike

Tesla program (i Tesla Kids program za mlađe) obuhvata četiri tehnike - čitanje, pamćenje, mapiranje i organizaciju učenja.


Brzo Čitanje 

Na ovom modulu, fokus je na prevazilaženju grešaka i problema koje srećemo u tradicionalnom čitanju, kao i na podizanju efektnosti tehnike. Bavimo se optimizacijom motorike oka, razvojem percepcije, razumevanja, prisećanja i modalitetima čitanja literature u zavisnosti od toga da li čitamo stručno, informativno štivo ili beletristiku.

Tehnike pamćenja 

Trening modul na kojem usvajamo korisne strategije za pamćenje apstraktnih i konkretnih pojmova kao i definicija, nabrajanja, godina, datuma, pa i celih lekcija. Na samom treningu se fokusiramo na izučavanje 4 do 6 osnovnih mnemotehnika čijom kombinacijom, a do kraja treninga polaznici dolaze do kopleksnih tehnika pamćenja za memorisanje veoma složenih sistema pojmova kao što su lekcije ili čak i knjige. Rezultat usvajanja tehnika pamćenja je da osoba u svakom trenutku zna kako da zapamti neki pojam ili skup pojmova i koliko joj vremena treba za to. Takođe, postaje svesna da se ulaganjem vremena u vežbanje brzina pamćenja može povećavati gotovo u nedogled.

Mentalno mapiranje  

Učimo "logiku učenja" – odnosno kako da logički delimo gradivo, kako da biramo, povezujemo i pamtimo materiju. Mentalno mapiranje je odgovor na pitanje kako bi naš mozak hteo da uči – što detaljnije možete pročitati u tekstu o samom treningu “Mentalne mape”, a ukratko – naš mozak želi da uči vizuelno, jasno logički povezano i da to radi u određenim "zalogajima" u količini informacija. Mentalno mapiranje  je zapravo suprotno od tradicionalnog učenja koje je linearno, apstraktno, preobimno i logički nepovezano. Zbog toga, rezultat ovog modula je da polaznik nauči kako da potpuno vlada koncentracijom, razumevanjem i prisećanjem gradiva nezavisno od njegove veličine.

Organizacija učenja

Algoritam učenja - raščlanjen do najsitnijeg detalja. Od pažnje, preko koncentracije, optimalne dužine segmenta, čitanja, pamćenja, obnavljanja. Potom preko pauza, integracije naučenog, momenata zaboravljanja, do prevencije zaboravljanja. 


Koliko vremena je potrebno za rezultate

Rezultate ćete videti već prvog dana u prvih nekoliko sati treninga. Nakon svakog treninga imaćete uvid u svoj napredak i tehniku koja funkcioniše. 
Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS