Tesla logo program

💥logopedski tretmani 

💥priprema za polazak u školu

💥rešavanje problema otežanog čitanja i pisanja

💥rad na fokusu i koncentraciji

Popunjavanje letnjih termina za tretmane i individualni rad na pripremi za polazak u školu je u toku.

Info i prijava: 📞 +381 63 86 43 341 (viber u funkciji)


Prijava 


Šta je TESLA LOGO PROGRAM?


👉 Tesla LOGO, je individulani mentorski program za prevazilaženje govorno jezičkih problema i drugih razvojnih poteškoća:

➡ usvajanje svih glasova

➡ problem supstitucije glasova

➡ pogrešan izgovor glasova

➡ razvoj fine motorike šake i grafomotorike

➡ problem fokusa ili rasute pažnje

➡ otežano čitanje

➡ sporo pisanje

 

Kako program tretmana sa logopedom izgleda?


✅Program vode logopedi u formi "jedan na jedan". 

✅Program počinje procenom - razgovorom logopeda sa detetom i testiranjem potrebnih kompetencija. 

✅Roditelj takodje dobija upitnik koji popunjava.

✅Rezultat procene je uvid u sposobnosti deteta, izdvajanje i definisanje poteškoće na kojoj treba da se radi.

➡Na osnovu toga, logoped pravi plan i smišlja sadržinu tretmana tokom kojih bira različite tehnike koje primenjue. 

➡Na osnovu rezultata procene logoped daje i predlog dinamike tretmana.


💥IZDVAJAMO💥

▶ Tesla LOGO objedinjuje klasičnu logopedsku praksu i ono što nas izdvaja u odnosu na druge, specijalno prilagodjen način komunikacije sa decom i strukturu rada koja značajno povećava efikasnost tretmana. 

▶Osim komunikacije sa decom, možemo slobodno reći da se izdvajamo i u komunikaciji sa roditeljima. Posle svakog tretmana logoped izdvaja vreme da roditelju pokaže šta je sa detetom radjeno, ukaže na napredak i objasni kako da rade kod kuće i time uveličaju rezultat sa samih tretmana. 

❗Uvek imajte na umu da je dete u proseku 2 puta nedeljno po 45 minuta kod logopeda a roditelj je tu svaki dan. Zato je saradnja izmedju logopeda i roditelja presudna za napredak deteta, što iskustvo i naša praksa u gotovo svakom slučaju pokazuju.


Otežano čitanje i fenomen rasute pažnje


Zanimljiva činjenica⤵


👩‍🏫📚Svako treće dete u prvom i drugom razredu osnovne škole danas ima neku teškoću u učenju i čitanju. Bilo da je reč o pažnji ili nemogućnosti da se duže vreme zadrži koncentracija na jednom problemu, preko ne-tečnog čitanja, nerazumevanja kompleksnijih tekstova ili lošeg prezentovanja - nepravilonog izgovora ili nelogičnog sleda reči i misli - reč je o fenomenu koji nam je donelo postindustrijsko društvo i komunikacija u virtuelnom okruženju.😮

👉Naime - komunikacija danas postaje, veoma štura, skraćena, oskudna u sadržaju. Sa druge strane postaje veoma audiovizuelno bogata i stimulativna. To je razlog zašto skoro svako dete naviknuto na kratke multimedijalne forme poput You Tube - a, koje je gledalo proteklih sedam godina - u školi ne može da održi pažnju ili "mirno" sedi i sluša.


👉Danas se  javljaju mnogi fenomeni za koje klasična pedagoška praksa (učitelji i profesori) nemaju rešenje jer je uzrok ovih pojava nov i za njihovo rešavanje su nam potrebni drugačiji pristupi i instrumenti! Zbog toga nam treba zaokret - jasan metod, plan, merljivi rezultati i nove tehnike. Zbog toga, osim rada na "popravljanju" stvari i prevazilaženju problema, treba da edukujemo roditelje kako bi znali kako da preveniraju sve ove nedaće modernog društva. Više o tome pročitajte u delu o TESLA Babies programu.


🎡Naš cilj je da naučimo i dete i roditelje da o bilo kom razvojnom izazovu treba da razmišljaju na jedan specifičan način - orijentisan ka rešenju i akcionim koracima, za razliku od klasične prakse gde se veliki deo rada odnosi na analizu problema. 


👌TESLA Logo ima za cilj da kod deteta i roditelje osvesti i definiše cilj koji žele da postignu i da kroz set instrumenata (vežbi i treninga) omogući klijentu da se izbori sa svojim izazovom.. 

Kome je i zašto namenjen TESLA Logo program


1. Tesla Logo program je namenjen deci od 6 do 12 godina sa poteškoćama usvajanja veština čitanja i pisanja;  

▶ Čak 40% dece pri polasku u prvi razred nema razvijene veštine koje su potrebne za usvajanje čitanja, pisanja i učenja (sinteza i analiza glasova u rečima, razvijena grafomotorika i sposobnosti vizuelne i auditivne percepcije i fokusa). 

Ove greške, učenje čine otežanim, a zajedno sa očekivanjima roditelja i učitelja, u samom detetu stvaraju odbojnost ka čitanju i uopšte ka učenju. 


2. Tesla Logo program je namenjen  deci od 2 do 10 godina sa poteškoćama usvajanja pravilne artikulacije glasova srpskog jezika. 

▶ Do pete godine života, dete treba pravilno da izgovara svih 30 glasova srpskog jezika. 

Svaki glas ima svoj razvojni put i gornju vremensku granicu usvajanja:

  • Prvi se formiraju vokali, najpre vokal A, a zatm O, E, U, I. 
  • Do 18. meseca razvijaju se glasovi B, P, D, T, K, G, M, N, Nj. 
  • Oko 20. meseca razvijaju se glasovi L, V i J.
  • Između 2. i 3. godine razvijaju se glasovi F i H. 
  • Između 3. i 4. godine razvijaju se glasovi Š, Č, Ž, Dž, Ć i Đ
  • Oko 4. godine se razvijaju glasovi S, Z i C. 
  • Oko 4,5 do 5. godine se razvijaju glasovi Lj i R kao poslednji jer su za njihovu produkciju potrebni najsloženiji pokreti govorne muskulature. 


➡ Dislalija je poremećaj u artikulaciji bilo kog glasa i ispoljava se kroz:

✔Izostanak glasa (umesto RUKA, dete kaže UKA). Taj poremećaj nazivamo – Omisijom glasa (u ovom slučaju glasa R)

✔Zamenu glasa nekim drugim (umesto RUKA, dete govori LUKA). Tu pojavu nazivamo Supstitucijom glasa. 

✔Nedovoljnu artikulatornu preciznost glasa koji već postoji. Taj poremećaj nazivamo – Distorzijom datog glasa. 

➡ Ovi poremećaji nastaju postojanjem lošeg govornog uzora, čestim obraćanjem detetu kroz tepanje, zbog nerazvijene auditivne diskriminacije glasova, zbog oštećenja sluha, kratke podjezične resice (frenulum lingvae) i mnogih drugih uzroka. 

Iako je u narodu ukorenjeno mišljenje da je ova pojava prolazna,  treba  imati u vidu da se sa čekanjem poremećaj sve više učvršćuje i teže ga je otkloniti. Stoga je blagovremen početak rada na otklanjanju ili još bolje na prevenciji problema  veoma važno.


3. Tesla logo program je namenjen i deci predškolskog uzrasta (6 godina) koja nemaju poteškoća ali im je potrebna stručna i dosledna priprema i razvoj veština i sposobnosti potrebnih za polazak u školu. 

▶Sa predškolcima se radi individualno ili grupno (po izboru roditelja i savetu logopeda) i to na razvoju svih potrebnih kompetencija za uspešno savladavanje obaveza prvog i narednih razreda. Pročitajte više o PREDŠKOLSKOM PROGRAMU.


4. Tesla logo program je namenjen svoj deci od 2. do 7. godine sa kojima se može radtiti na stimulaciji svih kognitivnih sposobnosti kroz indvidualan rad prateći sadržinu koja je prilagodjena potrebama svakog deteta posebno.


✔Tesla logo centar se bavi navedenim kao i drugim poteškoćama u govoru i komunikaciji kod dece i odraslih.

🔥Informacije i prijava: 063 86 43 341🔥

Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS