Programi

Programi “Škole intelektualnih veština” obuhvataju četiri segmenta kojima se radi na prevenciji ili na rešavanju problema u učenju i gradi sistem funkcionalnog učenja kao i zdravih navika kod svih uzrasta:


TESLA PROGRAM

Tesla program - online program efikasnog učenja za starije učenike, studente i odrasle koji obuhvata treninge:

  • Brzo Čitanje
  • Brzo Čitanje - 21 dnevna vežbaonica
  • Organizacija učenja
  • Tehnike pamćenja


TESLA KIDS PROGRAM

Program za razvoj sistema učenja metodički prilagođen osnovnoškolskom uzrastu (dece od 9 do 12(13) godina). Ovde polaznici takođe razvijaju veštine fokusa, motivacije, čitanja, pamćenja, selekcije, razumevanja i organizacije učenja. 


TESLA LOGO PROGRAM

Tesla Logo program - logopedski program zasnovan na Erickson koučing modelu sa akcentom na rad sa poteškoćama u učenju.

Tu spadaju “teži” oblici teškoća - poput: disleksije, disgrafije, disleksije, diskalkulija, disfazije, kao i ostali logopedski kao što su problema sa govorom itd. 

Osim toga, ono što postaje fokus obrazovnog problema u celini, bavimo se i postmodernim temama poput sindroma otežanog čitanja, usporenog pisanja, rasute pažnje, itd koje nisu klasični logopedski problemi, ali koji zapravo najviše neprilika zadaju učenicima, roditeljima i kolegama koji učestvuju kao predavači u obrazovnoj praksi.


TESLA BABIES PROGRAM

Tesla Babies program - program rane sveobuhvatne mentalne stimulacije za uzrast od 3 do 8 godina čiji je cilj da se preventivno deluje na fenomene koji se javljaju kao logopedski problemi u ranoj osnovnoj školi, a koji nastaju kao posledica postmoderne multimedijalne kulture. 

Obuhvata rad na svim aspektima razvoja (princip razvoja od “360 stepeni”) - logika, apstraktno razmišljanje, kreativnost, divergentno razmišljanje, emocionalna pismenost i razvoj empatije, mikro i makromotorika, itd. Takođe, ovaj program je i dijagnostički i metrički - učešće u njemu omogućava rano otkrivanje poteškoća u učenju i rad na njihovom otklanjanju u ranoj fazi, takođe sve promene se mere i roditeljima je omogućen uvid u razvoj deteta.

Nastao je u okviru “Škole Intelektualnih veština”, kao odgovor na  potreba za rešavanjem pitanja ekspanzije broja dece sa poteškoćama u učenju i potrebe za dodatnom stimulacijom određenog seta sposobnosti kod dece. 

Program je mentorski, obuhvata uske uzrasne grupe do osmoro dece i vode ga logopedi.

Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS