Stresi prašinu sa knjiga

Koliko knjiga koje ste želeli da pročitate, čeka negde na polici, ili na drajvu vašeg iPad-a? Kada će se desiti imaginarni odmor, na kojem ćete "izgustirati" sve knjge koje godinama niste stigli da otvorite?  

Kako da u rokovima pročitate literaturu potrebnu za polaganje ispita i da uhvatite korak sa predispitnim obavezama? 

Kako da pored svih obaveza pročitate stručne tekstove, prepisku, ugovore iz vaše poslovne prakse?

Najveći deo ljudi ima poteškoće sa koncentracijom i njihovo čitanje nije baš najsjajnije. Ovo je naročito problem kada imamo apstraktnu i neinteresantnu materiju.

ŠTA KOD ČITANJA MOŽEMO DA UNAPREDIMO? 


Sedam problema

Čitanje čini 60% učenja bilo da je reč o školi, studijama ili poslu. Većina smatra da bi bilo više nego korisno kada bi mogli da čitaju brže, da tom prilikom mogu lakše da razumeju to što čitaju i zapamte više informacija. 

Ključne strategije koje nedostaju našem čitanju su - motivacija, pažnja i koncentracija, brzina upijanja informacija, sposobnost selekcije i povezivanja i na kraju prisećanje.

Takođe, trebalo bi da unapredimo i naše sposobnosti čitanja raznih vrsta literature. Beletristika se čita na jedan, stručna literatura na drugi, a informativna na treći način. 

UKOLIKO REŠIMO OVIH SEDAM PROBLEMA IMAĆEMO IZVRSNU TEHNIKU ČITANJA.


Definiši teškoće u čitanju

U narednim redovima prikazaćemo nekoliko osnovnih teškoća koje imamo u procesu čitanja:

  • Problem upravljanja očima – ljudske oči imaju dva režima rada. Jedan bismo mogli da nazovemo “iščekivanje”, a drugi “praćenje”. Prvi služi da bismo, kao efikasan stražar, mogli da pregledamo okolinu i da brzo uočavamo prilike i pretnje. On podrazumeva da oči prave nasumične trzaje kako bi u desetinama pozicija u minuti snimile okolinu. Drugi (praćenje) nam je potreban onda kada pratimo kretanje nekog objekta u prostoru. Problem koji imamo dok čitamo je to što mi prisiljavamo oči da “prate” red koji se ne kreće. Zapravo - red teksta koji čitamo - fizički stoji!!! Dok čitamo, mi tražimo od mozga da oči pokreće da čitaju misao koja se ne vidi i da prati redove koji se ne kreću. Zbog toga um biva zbunjen. Nakon svake reči koju pročita, on zadaje očima komandu da ipak naprave jedan mikrotrzaj kako bi proverio da li se nešto kreće. Kada vidi da se ne kreće, onda nastavlja dalje. Šta je rezultat? Ovaj fenomen nas košta gubitka oko dve i po sekunde po redu ili oko pet sati tokom čitanja neke knjige. Kada optiizujemo pokrete očima - uštedeli smo prilično vremena i kao posledica - ubrzali čitanje
  • Problem konteksta – mi razmišljamo u kontekstu – vidimo prvo širu sliku (uopšteno), pa se onda fokusiramo na pojedinosti (detalje). Kod čitanja – mi čitamo detalj po detalj, a tek onda percipiramo kontekst – tj razumevamo. Potpuno inverzno u odnosu na ono što naš um želi. Kvalitetna tehnika čitanja je deduktivna -  na nivou mikrostrategija treba da naučimo da prvo obratimo pažnju i razumemo kontektst pa detalje. Time značajno povećavamo kvalitet čitanja - razumevanje, ali i brzinu čitanja.
  • Problem koncentracije (Leva i desna hemisfera mozga) - Tradicionalno čitanje nam pravi problem i sa koncentracijom zbog razloga koji je 1980. godine opisao Rodžer Speri, a kasnije i Pol Torens (inače Speri je za ovo otkriće dobio Nobelovu nagradu). Odrastanjem, između sedme i dvanaeste godine, određene zone u kori velikog mozga se specijalizuju za kreativnost i intuiciju, a druge za logiku, analizu i vreme. Kada ih koristimo simultano (zajedno) mi imamo odličnu koncentraciju. Kada koristimo samo jednu – nemamo je. Primer za simultano korištenje obe kortikalne sposobnosti je recimo gledanje filma – imamo potpunu koncentraciju i iluziju da vreme “leti”. Ukoliko koristimo pretežno logički kompleks – vreme “sporo teče”, ne možemo ništa da zapamtimo. Ovaj drugi slučaj se dešava kada čitamo neku suvoparnu literaturu. Dakle, mi nemamo koncentraciju dok čitamo zbog toga što ne koristimo sve potrebne resurse našeg uma. Pouka glasi - dok čitamo - treba da stimulišemo sve kortikalne sposobnosti - tako koncentracija postaje jača, razumevanje i pamćenje bolje, a čitanje efikasnije.
  • Problem radijalnog razmišljanja - Naš um razmišlja radijalno – skače sa teme na temu kako mu je zanimljivo. Suprotno tome, dok taj fenomen naučnici nisu shvatili, obrazovni sistemi su hteli da nas nauče da razmišljamo “pravilno” odnosno - linearno. Umesto da cilj učenja ili čitanja bude da shvatimo temu glavne kategorije i povežemo ih sa detaljima, cilj je da memorišemo gradivo. Pošto je linearno razmišljanje u koliziji sa prirodom funkcionisanja našeg uma, kao posledicu osećamo dosadu koja nas tera da prekinemo sa neprirodnim ponašanjem i pronađemo nešto drugo, vrednije čime ćemo okupirati misli. Kada naučimo kako da dopustimo mozgu da prirodno obrađuje informacije - kvalitet čitanja se dodatno povećava.
  • Problem “zalogaja”. Prilikom razmišljanja (u deliću sekunde) logički um paralelno može da obradi između pet i devet informacija (Miller 1957). Preko ovog broja informacija, kada razmišljamo o više od 9 informacija – nastaje “blokada”. Privremeno dolazi do izvesnog zastoja logike. Kada čitamo tradicionalnom metodikom – “reč-po-reč” mi upravo to činimo svom umu. Kada uzima informacije (detalje) preko "mere" um se jako brzo “zasiti” i “zablokira”. Dakle, mi nesvesno “blokiramo” svoju koncentraciju. Kada budemo naučili mozak da informacije prilikom čitanja uzima u pravilnim zalogajima - konfuzija nestaje i efikasnost čitanja se povećava.
  • Problem istog alata. Mi prilikom čitanja svih vrsta literature koristimo isti alat, odnosno strategiju za čitanje. Na isti način čitamo beletristiku, informativne izvore i stručnu literaturu. Taj princip bi bio isti kao kada bismo tokom obroka uvek koristili samo kašiku – i to onu malu – za kafu ili čaj. Kada uvedemo u proces nekoliko strategija čitanja - povećavamo izglede za lakše shvatanje, memorisanje i upotrebu informacija.

Dakle postoje određeni problemi u procesu čitanja i mi smo sada naveli samo neke od njih. Oni su razlog zašto čitamo otežano, sporo i zašto neke stvari ne možemo da zapamtimo ili gubimo koncentraciju.

KAKO DA TRENIRAMO ČITANJE?


Trening u četiri dimenzije

Da bismo rešili navedene probleme potrebno je napraviti psihomotorni i kognitivni trening koji se odvija u četiri dimenzije. 

Potrebno je da izmerimo efikasnost čitanja i da kroz splet psihomotornih i kognitivnih vežbi:

  1. Optimizujemo motoriku (pokrete oka i fokus samog očnog sočiva)
  2. Unapredimo proces upijanja informacija
  3. Usavršimo proces prisećanja informacija
  4. Uvežbamo posebne načine čitanja stručne literature

Kada utreniramo ove procese, što se dešava na samom treningu, trebalo bi da zadržimo novu veštinu tako što ćemo je svaki dan u narednih 20ak dana vežbati nekoliko (oko 12) minuta dnevno.


Da li je Brzo Čitanje - "Brzo"?

Zbog ove kontroverze i uverenja da je ono "što je brzo i kuso", bolji naziv za tehniku brzog čitanja bi bio funkcionalno čitanje, ali je termin "Brzo" odomaćen u prethodnih 50 godina, tako da ga po inerciji svi prepoznaju i koriste. Naziv Brzo Čitanje (speed reading) skovala početkom 50-tih godina XX veke Evelin Vud koja je oformila i prvu školu intelektualnih veština. Kasnije ovaj termin ulazi u širu upotrebu, tako da danas bilo ko ko se bavi treningom efikasnosti čitanja, praktikuje neku vrstu “brzog čitanja”.

Dakle, Brzo Čitanje je brzo onoliko koliko to kontekst zahteva. Zapravo, poenta je u tome da mi u svojem setu intelektualnih alata Brzim Čitanjem dobijamo sposobnost da poput "menjača" na automobilu menjamo brzinu našeg čitanja u zavisnosti od cilja koji imamo prilikom ove mentalne operacije. Svakako, važi i to da isti tekst nećemo čitati uvek istom brzinom, da ćemo daleko brže čitati vesti nego stručnu literaturu i da ćemo uživati i zastajkivati da bismo izreflektovali ono što smo upili čitajući neki roman...

Brzo čitanje je skup strategija koje nam pomažu da prevaziđemo osnovne probleme u procesu čitanja, ubrzamo samo čitanje, kao i da naučimo strategije i tehnike za napredno čitanje, razumevanje i pamćenje svih vrsta literature.  

Svakako stoji i to da će brzi čitač čitati daleko brže od nekog ko nije trenirao ovu veštinu, isto kao što neko ko svaki dan vežba trčanje trči brže i izdržljiviji je u odnosu na nekoga ko ne trenira.

A KAKO IZGLEDA TRENING BRZO ČITANJE?


Vežbovna platforma 

Početkom pandemije razvili smo platformske treninge koji osim geografske i vremenske dostupnosti -  imaju i veoma pristupačnu cenu, jer je cilj da, zbog društvenog značaja intelektualne pismenosti trening može da priušti bilo ko. Rukovanje platformom je veoma jednostavno. Već od devete godine i deca mogu da je koriste bez pomoći odraslih.

🕛 24/7 - Platforma na kojoj su smešteni naši treninzi je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. 

🤷‍♀️ Sami određujete koliko će trajati cela obuka -  Trening može da traje minimalno dva dana ili više - u zavisnosti od vaše organizacije i drugih obaveza - ako imate 30 minuta dnevno za dve nedelje ćete usvojiti tehniku i čitati daleko efikasnije.

💻📲📓 Bilo koji uređaj - Za vežbanje će Vam biti potreban računar ili telefon, praktikum (koji dobijate od nas), beležnica i nekoliko knjiga za čitanje. 

😉 Sami birate kada počinjete - Samo aktivirajte vaš nalog i krenite sa vežbanjem kad god vam odgovara.

🕛 Neograničeno su dostupni - ne postoji ograničenje za koliko morate da završite trening

A KAKO IZGLEDA VEŽBANJE?


Test. Lekcija. Vežba. Test

Dužina neprekidne pažnje - čistog fokusa (tzv . "attention span") danas je veoma narušena. Zbog toga koristimo TLVT metodiku - ili učenje kroz promenu u iskustvu - gde je cilj da odmah vidite problem, shvatite rešenje, vežbate i postignete promenu. 

💥 Uradimo kratak test - vidimo kakvo je stanje tehnike

💥 Napravimo strukturu - kroz kratku lekciju ispredajemo o problemu i načinu rešenja

💥 Odradimo vežbanja - nekoliko serija trominutnih intenzivnih mentalnih vežbi

💥 Testiramo rezultat - napravimo kratak uvid u rezultat i postignuća

Lekcije snimljene u obliku videa - pratite kroz praktikum koji dobijate na početku treninga, a sve vreme, naš tim Vam je dostupan za konsultacije.

ŠTA MOGU DA OČEKUJEM KAO REZULTAT?


Potpuno operativna tehnika

💥 Minimum 50% efikasnije - Nakon treninga ćete moći da čitate izmedju 50% i 70% brže, a oko 20% vas će čitati i preko 100% brže i efikasnije. (Ovaj rezultat iznosimo na osnovu statistike napretka vežbača na našoj platformi) 

💥 Tri tehnike - Naučićete tri tehnike čitanja i načine kako da dalje razvijate koncentraciju i sposobnost čitanja. Nakon završetka treninga vaša tehnika je spremna za upotrebu. Možete je primeniti za čitanje svih vrsta literature. 

💥 Ako čitate 20ak minuta dnevno - Čitaćete najmanje dvadeset knjiga godišnje - koliko većina ljudi pročita za polovinu života! Ukoliko imate potrebe više da čitate i možete da izdvojite pola sata do sat dnevno za čitanje, broj knjiga koje ćete čitati na godišnjem nivou će se značajno povećati i može dostići i do 50 knjiga godišnje. 😮

A ŠTA AKO ŽELIM DA PRODUBIM ZNANJE?


21dnevni Mentorski Program. 

Mentorski Online Program je dodatni trening proces. Obuhvata 21 radnu sesiju i 5 dana pauze - vikendi kroz koji pretvaramo naučene tehnike čitanja u navike, produbljujemo teme mentalnog razvoja i učimo kompleksnije tehnike čitanja.

✅Mentorski program je viši nivo obuke Brzo Čitanje i uslov da bi se pohađao jeste da imate završen osnovni trening. 

✅Traje oko 30 minuta dnevno i obuhvata 21 sesiju (za 21 dan) koliko nam je potrebno da bismo neuralne puteve koje smo izgradili tokom treninga pretvorili u stabilne magistrale u vašem mozgu. 

***ukoliko želite da širite paletu intelektualnih veština imate na raspolaganju i druge treninge poput Tehnika pamćenja, Organizacije učenja i Mentalnih mapa. Takođe, postoje odvojeni programi po uzrastima

DA LI JE CENA PRIUŠTIVA?


Treninzi dostupni svima

💰 Cena Online treninga Brzo Čitanje je 2,300.00 DIN (19.00 EUR, odnosno 23.00 USD za polaznike koji plaćaju van Republike Srbije). 

💰 Cena tronedeljnog Mentorskog programa je 2,300.00 DIN (19.00 EUR, odnosno 23.00 USD za polaznike koji plaćaju van Republike Srbije). 

 DA LI JE NAPREDAK GARANTOVAN?


Minimum 50% bolje

📝 Trening počinje i završava se testom. 

🔥 Dosadašnji polaznici pokazuju u proseku 60% povećanja efikasnosti čitanja. 

🤝 Možete ih i sami pitati o njihovim iskustvima kada se budete pridružili našoj Online Grupi za podršku gde konstantno vežba više od 950 polaznika.

**Jedina ograda koju imamo, jeste ukoliko imate neku otežavajuću okolnost kod same tehnike čitanja - poput disleksije (na čemu se radi individualnim pristupom).


Prijava na trening⤵

✔ Prijavna forma za ONLINE TRENING (2,300 RSD/19€/23USD) - klikom na LINK

✔ Nakon toga dobićete uputstvo za plaćanje - Možete platiti ebankingom ili lično u bilo kojoj platnoj instituciji, Paypalom ili putem Western Uniona

✔ Kada izvršite uplatu - dobijate uputstvo za pristup PLATFORMI na kojoj ćete pratiti trening i FEJSBUK grupi za podršku.

Informacije i prijava:  +381 63 86 43 341 ili klikni na dugme za online prijavu: PRIJAVI SE


Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS