Šta je Tesla kids mentorski program?

Tesla Kids dvomesečni mentorski program je novi program Škole intelektualnih veština namenjen učenicima osnovnih škola koji spaja tehnike efikasnog učenja i mentorski rad na primeni naučenih tehinka na školskom gradivu.Šta obuhvata Tesla Kids mentorski program ?

Program obuhvata razvijanje nekoliko ključnih kompetencija koje su učenicima potrebne u procesu učenja:


  • Funkcionalno i efikasno čitanje - koje podrazumeva povećan nivo povezivanja informacija (razumevanja), kao i povećanu brzinu i stepen prisećanja pročitanog teksta. Takođe, podrzumeva i rad na razvoju stilova i strategija čitanja različitih vrsta literature (stručne, informativne i beletristike);

  • Organizaciju učenja - koja predstavlja detaljno razrađen vremenski sistem učenja, pauza i obnavljanja pomoću kojih skraćujemo ukupno vreme učenja, radimo na podizanju stepena pažnje i koncentracije i sprečavamo proces zaboravljanja; 

  • Tehnike pamćenja - set strategija i tehnika za dugoročno pamćenje i efikasno prisećanje apstraktnih pojmova, brojeva, nizova, definicija, klasifikacija, itd.
Šta dobijate programom?

Osim tehnika koje usvajamo na TK programu, glavni fokus treninga je na osamostaljivanju učenika u procesu učenja, kao i u usvajanju korisnih radnih navika u učenju. Učenici su u procesu vežbanja vezani za učenje sopstvenog gradiva u školi, tako da primenom naučenih tehnika svake nedelje bivaju upućeni da provežbavanje novih strategija rade na svojoj školskoj literaturi.Koja je dinamika programa?

Program se odvija u nedeljnim sesijama u trajanju od 120 minuta tokom kojih učesnici revidiraju rad iz protekle nedelje, usvajaju i uvežbavaju novu tehniku i dobijaju zadatke za provežbavanje i učenje.

Početak programa je zakazan za subotu 29. Aprila u terminima od 13h i 15h u našem centru kod Novog Merkatora. Program traje do 10. Juna. 2018. godine.
Ko može da učestvuje na programu?

Na programu mogu da učestvuju deca od III, zaključno sa VII razredom osnovne škole. Eventualno se u dogovoru sa roditeljima i po proceni predavača na program može primiti i učenik drugog polugodišta drugog razreda ili učenik VII razreda osnovne škole.
Kako do sertifikata?

Svi učesnici dobijaju sertifikate o pohađanju treninga. Sertifikate o uspešno savladanom programu dobijaju oni učesnici koji na završnom ispitu pokažu odgovarajuće rezultate i koji tokom samog procesa obuke redovno rade predispitne obaveze. Oba uslova su potrebna da bi se dobio sertifikat.Dalji koraci nakon programa?

Nakon završenog Tesla Kids mentorskog programa svaki učesnik ima na raspolaganju da kroz naše druge treninge svoje veštine produbi većim arsenalom tehnika - od mentalnog mapiranja, preko složenijih tehnika pamćenja i tehnika brzog čitanja. Preko leta i nekoliko puta godišnje obično orgaizujemo takve treninge. Takođe, nakon formiranja redovnih vežbovnih trening grupa od septembra 2018. svaki učesnik može da se pridruži daljem uvežbavanju naučenih tehnika i da dugoročno trenira kako veštine kojima je ovladao, tako i osnovne resurse učenja - pažnju, kreativnost, asocijativnost, percepciju, razmišljanje itd (vežbanje učenja 2 puta nedeljno po sat vremena).

Kontaktirajte nas

Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*

Pročitajte još:

Kakve veze imaju stepenice sa učenjem?!

Piše: Iva PopovJedna grupa naučnika u Štokholmu, u Švedskoj, uradila je eksperiment na temu sticanja zdravih radnih navika, čak iako su neke od tih n...


Rešeni da skoče sa ivice života

Većina mi kaže da sam, ako ne lud, onda malo neprilagođen ili kako moja žena to voli da definiše odlepljen od stvarnosti.Ja, sa druge strane, verujem da ogromnom b...


Šest “kratkih” knjiga koje možete pročitate iako “nemate” kad!

Čitanje kao da je postalo luksuz. Većina ima hiljadu izgovora zašto ne čita – studenti studiraju, radnici rade, nezaposleni se zaposljavaju, mame se mamiraju...


Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS