Kako definicije možete naučiti na jednostavniji način?

Kroz igru i upotrebom mašte, proces pamćenja i učenja možete pretvoriti u znanje.

U nastavku teksta možete pogledati nekoliko primera opštih definicija i njihovo predstavljanje na memorijskim karticama.

1) Meridijan ili podnevnik je polovina zamišljene kružnice na Zemljinoj površini, koja se završava na Severnom i Južnom polu i povezuje tačke iste geografske dužine.

17948566_769700303190542_1994317606_o

2) Pravne norme se mogu definisati kao pravila ponašanja koja uređuju određene odnose među ljudima, a koja su obezbeđena državnom prinudom.

17916821_769704189856820_85211200_o

3) Psihologizam je teorija u kojoj se psihološkim činiocima pridaje odlučujući značaj u objašnjavanju društva.

17916682_769700206523885_968952424_o

4) Deklinacija je promena imenskih reči po padežima.

17916624_769704169856822_694708180_o

Nešto više o programu možete videti na linku: http://www.intelektualnevestine.rs/specijal-za-maturante/

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone