gost tetraktisa

ZORAN

Zoran Milivojević dr, psihoterapeut, jedan od najpoznatijih i najcitiranijih stručnjaka u oblasti emocionalne pismenosti. Autor knjiga “Emocije”,  “Formule ljubavi” i mnogih drugih.

Zoran je pristao da sa Tetraksijancima podeli svoje znanje o Emocijama i stukturama koje se kriju iza neših ponašanja.

Tetraktis je besplatan i otvoren za sve i uvek će biti.

Znanje nema cenu!

 

izazovi

Postoje tri izazova sa kojim se suočava savremeni čovek. Prvi je velika produkcija informacija, i tehnološki razvoj zbog kojih smo zapravo prinuđeni da neprestano i učimo više i brže nego ikada. Drugi je komunikacioni izazov. Komunikacija ima više vidova u offline i online svetu – samo oni koji poseduju razvijenu sposobnost pravilnog postavljanja ciljeva i osobine i veštine postizanja istih biće smatrani uspešnima. Treći je interni – emocionalni. Zbog ogromnog broja i učestalosti promena emocije kao adaptivni mehanizam, ukoliko ih ne poznajemo često od “prijatelja” postaju razorni mehanizam koji dovodi do stresa, anksioznosti, depresija i drugih malformacija.

Rešenje

Tetraktis je projekat koji kroz konvencije pomaže ljudima da saznaju više o modelima rešavanja ovih izazova. Naš kredo je: Obrazuj se, obrazuj svoj život.

Do sada smo organizovali 4 konvencije koje je propratilo svaki put  po više stotina ljudi.

Pomozite nam da proširimo pozitivnu priču. Pozovite ljude na TETRAKTIS konvencije. Šerujte na društvenim mrežama ovaj link.

Tetraktis #5 posvećujemo “Emocijama” i emocionalnom opismenjavanju savremenog čoveka.

Lokacija: Filozofski fakultet

Vreme: 18:30, 6. novembra 2014.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone