TESLA Program – Strategije efikasnog učenja 


Tehnike pamćenja: 15/16 decembar BGD

Brzo čitanje: 22/23 decembar  BGD i Podgorica

Mentalne mape: 29/30 decembar BGD

Informacije i rezervacije: 063 86 43 341


PRIJAVA


TESLA PROGRAM je sveobuhvatna metodika efikasnog učenja namenjena učenicima starijim od 13 godina, studentima i odraslima. Obuhvata tri edukativna dvodnevna treninga (Brzo Čitanje, Mentalne mape i Tehnike pamćenja) kroz koje polaznici usvajaju napredne strategije učenja i razvijaju zdrave radne navike u procesu obrazovanja.


TESLA PROGRAM je pravljen tako da onome ko ga upotrebljava omogući da razume proces učenja, da nauči kako da prepozna i reši probleme koje većina ljudi imaju dok uče i da upotrebi potencijal koji inače ostaje neupotrebljen u klasičnom sistemu učenja. Njegov cilj je da učenje, koje važi za jednu intuitivnu veštinu, za koju se obično smatra da je stvar talenta i genetske sreće – pretvori u organizovan proces, odnosno skup veština koje bilo ko može da shvati, nauči i usavršava.


TESLA Program obuhvata alate za funkcionalno i efikasno učenje kojima kod polaznika razvijamo nekoliko stvari:

  1. Psihološke resurse – poput koncentracije, motivacionih strategija i upravljanja emocijama. Radimo na razvoju zdrave samouverenosti, ali i na prevazilaženju zastoja i teškoća u učenju usled akutne treme, anksioznosti, straha, itd. Razvoj ovog segmenta polaznicima pomaže da nauče kako da razvijaju i “dopunjavaju” svoje interne “baterije koje ih pokreću”. U ovome nam pomažu najmodernija znanja iz sveta psihologije, pedagogije, andragogije, komunikologije i neuronauke kojim vladaju naši treneri i producenti naših programa.
  2. Organizacione kompetencije – Sposobnost da polaznici znaju kako da planiraju i organizuju svoje vreme. Mozak je organ koji najbolje funkcioniše kada ima definisan (programiran) cilj i ustaljenu organizaciju koju može da prati kao dobro formiranu naviku. Kod ove kompetencije nam pomaže NLP komunikacioni model (Neurolingvističko programiranje) kao najbolji model današnjice za programiranje ciljeva, kao i tzv. “Toyota” model organizacije čijim smo prilagođavanjem napravili jedinstvenu metodiku “strela učenja” koja omogućava korisniku da više ne misli na to šta, kada i po kom redu treba da uči – čime štedimo oko 25% vremena u procesu učenja.
  3. Strategije i tehnike efikasnog učenja –  Ovde spada široka lepeza tehnika i strategija poput – tehnike efikasnog čitanja, selekcije (odvajanja bitnog od trivijalnog), povezivanja informacija u sistem znanja, potom tehnike pamćenja, inkubacije –  tj. integracije dugoročne memorije, kao i tehnike prisećanja koje kao zadatak imaju da povećaju stepen prisećanja i smanje koeficijent zaboravljanja.

Svi ovi alati su kroz TESLA program, organizovani u dvodnevnim trening modulima koji se, odigravaju vikendima i traju 6 do 8 sati, naravno sa ugrađenim pauzama koje takođe prate sistem učenja.


Moduli TESLA programa:


Sistem dinamičkog čitanja (“Brzo Čitanje”) – Na ovom modulu, fokus je na prevazilaženju grešaka i problema koje srećemo u tradicionalnom čitanju, kao i na podizanju efektnosti tehnike. Bavimo se optimizacijom motorike oka, razvojem percepcije, razumevanja, prisećanja i modalitetima čitanja literature u zavisnosti od toga da li čitamo stručno, informativno štivo ili beletristiku. Nakon ovog treninga umećete da čitate oko 80% brže sa istim ili većim stepenom razumevanja ili prisećanja. Na ovom treningu se bavimo i procesom organizacije učenja - dinamikom, pauzama, obnavljanjem, koncentracijom i motivacionim strategijama.


Mentalno mapiranje  – Na ovom trening modulu učimo "logiku učenja" – odnosno kako da logički delimo gradivo, kako da biramo, povezujemo i pamtimo materiju. Mentalno mapiranje je odgovor na pitanje kako bi naš mozak hteo da uči – što detaljnije možete pročitati u tekstu o samom treningu “Mentalne mape”, a ukratko – naš mozak želi da uči vizuelno, jasno logički povezano i da to radi u određenim "zalogajima" u količini informacija. Mentalno mapiranje  je zapravo suprotno od tradicionalnog učenja koje je linearno, apstraktno, preobimno i logički nepovezano. Zbog toga, rezultat ovog modula je da polaznik nauči kako da potpuno vlada koncentracijom, razumevanjem i prisećanjem gradiva nezavisno od njegove veličine.


Tehnike pamćenja –  Trening modul na kojem usvajamo korisne strategije za pamćenje apstraktnih i konkretnih pojmova kao i definicija, nabrajanja, godina, datuma, pa i celih lekcija. Na samom treningu se fokusiramo na izučavanje 4 do 6 osnovnih mnemotehnika čijom kombinacijom, nakon određenog perioda iskustva (4-5 nedelja) zahtevniji polaznici dolaze do kopleksnih tehnika pamćenja za memorisanje veoma složenih sistema pojmova kao što su lekcije ili čak i knjige. Rezultat usvajanja tehnika pamćenja je da osoba u svakom trenutku zna kako da zapamti neki pojam ili skup pojmova i koliko joj vremena treba za to. Takođe, postaje svesna da se ulaganjem vremena u vežbanje brzina pamćenja može povećavati gotovo u nedogled.


Više o svakom modulu možete da pročitate na sledećim linkovima:

•Brzo čitanje

•Mentalne mape

Tehnike pamćenja


Zašto je korisno da usvojite metodiku učenja iz TESLA Programa?


Izdvojili bismo dva, po nama ključna razloga zašto je pohađanje TESLA programa dobra stvar za vaš razvoj:

Objektivno brže i koncentrisanije učenje. 

Svako ljudsko biće od sedme do dvanaeste godine prolazi kroz prirodan proces tokom kojeg se određene zone u mozgu specijalizuju za određene funkcije. Tada nastaje podela na logičko-racionalne i intuitivno-kreativne funkcije što počinje da smeta u procesu učenja. Naime, školski sistem je dominantno logičko-racionalan i on odlično angažuje sve naše mentalne resurse koji se bave logikom, podacima, analizama, planiranjem, simbolima i matematičkim operacijama. Međutim, ono što školski sistem ostavlja u drugom planu jesu naše intuitivno-kreativne funkcije koje zbog toga što nemaju angažovanje, počinju da smetaju učenju – uključujući maštanje ili emociju poput dosade. Kroz TESLA program mi odgovarajućim strategijama i tehnikama stimulišemo sinhronizaciju rada logičkih i kreativnih funkcija prilikom učenja – gde kao rezultat dobijamo koncentrisano i efikasno učenje, povišen stepen prisećanja i ono što je najvažnije stvaranje dugoročne motivacije. Rezultat koji dobijamo je da vi na intelektualnom tržištu učite minimum dva puta brže od “konkurencije”

Samouverenost

Većina ljudi ima veoma nisko samopouzdanje u svetu učenja. Promenom strategija učenja, promenićete i svoja uverenja, pa i ceo način kako posmatrate i procenjujete sebe u svetu intelektualnog razvoja. Postaćete, samopouzdaniji, motivisaniji, što će vaša moždana hemija nagraditi većim lučenjem endorfina, seratonina i dopamina – čime ćete smanjiti stres i povećati efekte rada – tj za manje vremena uradićete više i bićete srećniji zbog toga.

Informacije i rezervacije:  063 86 43 341Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS