Učenje od "A" do "Š"

Tesla Program je set treninga efikasnog učenja namenjen studentima, odraslima, kao i učenicima starijim od 13 godina. 

Sastoji se od tri dvodnevna treninga ukupnog trajanja od 36 sati - Brzo Čitanje, Mentalne mape i Tehnike pamćenja. Svaki od njih traje dva dana po šest sati, a nakon toga učesnicima su na raspolaganju i individualne konsultacije. Svaki od ovih treninga može da se sluša i odvojeno, mada se najbolji rezultati postižu ukoliko ih sva tri pohađate u periodu od 30 dana. Termini su uglavnom vikendom i organizujemo ih skoro svakog vikenda u godini, tako da sami možete da odaberete dinamiku pohađanja. 

Cilj Tesla programa je da polaznici kroz set praktičnih treninga usvoje dovoljno alata koji će im omogućiti da shvate proces učenja, da ga optimizuju organizaciono, da prevaziđu probleme i kako da unaprede svaku od kompetencija učenja - čitanje, razumevanje i pamćenje.


Alati za efikasno učenje 

Ovaj 36-o časovni trening program obuhvata alate za funkcionalno i efikasno učenje kojima dajemo odgovore na pitanja o najvažnijim problemima procesa učenja. Ovi alati su uklopljeni u već pomenuta tri dvodnevna treninga - Brzo Čitanje, Mentalne Mape i tehnike pamćenja.

Kod polaznika, na ovim treninzima razvijamo nekoliko stvari:

  1. Psihološke resurse – poput koncentracije, motivacionih strategija i upravljanja emocijama. Radimo na razvoju zdrave samouverenosti, ali i na prevazilaženju zastoja i teškoća u učenju usled akutne treme, anksioznosti, straha, itd. Razvoj ovog segmenta polaznicima pomaže da nauče kako da razvijaju i “dopunjavaju” svoje interne “baterije koje ih pokreću”. U ovome nam pomažu najmodernija znanja iz sveta psihologije, pedagogije, andragogije, komunikologije i neuronauke kojim vladaju naši treneri i producenti naših programa.
  2. Organizacione kompetencije – Sposobnost da polaznici znaju kako da planiraju i organizuju svoje vreme. Mozak je organ koji najbolje funkcioniše kada ima definisan (programiran) cilj i ustaljenu organizaciju koju može da prati kao dobro formiranu naviku. Kod ove kompetencije nam pomaže NLP komunikacioni model (Neurolingvističko programiranje) kao najbolji model  za programiranje ciljeva, kao i tzv. “Toyota” model organizacije čijim smo prilagođavanjem napravili jedinstvenu metodiku “strela učenja” koja omogućava korisniku da više ne misli na to šta, kada i po kom redu treba da uči – čime štedimo oko 25% vremena u procesu učenja.
  3. Strategije i tehnike efikasnog učenja –  Ovde spada široka lepeza tehnika i strategija poput – tehnike efikasnog čitanja, selekcije (odvajanja bitnog od trivijalnog), povezivanja informacija u sistem znanja, potom tehnike pamćenja, inkubacije –  tj. integracije dugoročne memorije, kao i tehnike prisećanja koje kao zadatak imaju da povećaju stepen prisećanja i smanje koeficijent zaboravljanja.


36 sati obuke za promenu rezultata

Ukoliko želite da napravite promenu u svom sistemu učenja, rešite probleme ili unapredite svoje sposobnosti - biće vam potrebno 36 sati edukacije ili oko mesec i po dana treninga i samostalnog vežbanja, kako bi sve naučene tehnike postale navika. 

Sledi opis treninga koje ćete pohađati. Redosled nije uslovljen, tj  možete ih pohađati bilo kojim redom. Takođe možete pohađati jedan, dva ili sve tri treninga. 


Brzo Čitanje 

Na ovom modulu, fokus je na prevazilaženju grešaka i problema koje srećemo u tradicionalnom čitanju, kao i na podizanju efektnosti tehnike. Bavimo se optimizacijom motorike oka, razvojem percepcije, razumevanja, prisećanja i modalitetima čitanja literature u zavisnosti od toga da li čitamo stručno, informativno štivo ili beletristiku. Nakon ovog treninga umećete da čitate oko 80% brže sa istim ili većim stepenom razumevanja ili prisećanja. Na ovom treningu se bavimo i procesom organizacije učenja - dinamikom, pauzama, obnavljanjem, koncentracijom i motivacionim strategijama.


Mentalno mapiranje  

Na ovom trening modulu učimo "logiku učenja" – odnosno kako da logički delimo gradivo, kako da biramo, povezujemo i pamtimo materiju. Mentalno mapiranje je odgovor na pitanje kako bi naš mozak hteo da uči – što detaljnije možete pročitati u tekstu o samom treningu “Mentalne mape”, a ukratko – naš mozak želi da uči vizuelno, jasno logički povezano i da to radi u određenim "zalogajima" u količini informacija. Mentalno mapiranje  je zapravo suprotno od tradicionalnog učenja koje je linearno, apstraktno, preobimno i logički nepovezano. Zbog toga, rezultat ovog modula je da polaznik nauči kako da potpuno vlada koncentracijom, razumevanjem i prisećanjem gradiva nezavisno od njegove veličine.


Tehnike pamćenja  

Trening modul na kojem usvajamo korisne strategije za pamćenje apstraktnih i konkretnih pojmova kao i definicija, nabrajanja, godina, datuma, pa i celih lekcija. Na samom treningu se fokusiramo na izučavanje 4 do 6 osnovnih mnemotehnika čijom kombinacijom, nakon određenog perioda iskustva (4-5 nedelja) zahtevniji polaznici dolaze do kopleksnih tehnika pamćenja za memorisanje veoma složenih sistema pojmova kao što su lekcije ili čak i knjige. Rezultat usvajanja tehnika pamćenja je da osoba u svakom trenutku zna kako da zapamti neki pojam ili skup pojmova i koliko joj vremena treba za to. Takođe, postaje svesna da se ulaganjem vremena u vežbanje brzina pamćenja može povećavati gotovo u nedogled.


Koliko vremena je potrebno za rezultate

Rezultate ćete videti već prvog dana u prvih nekoliko sati treninga. Nakon svakog treninga imaćete uvid u svoj napredak i tehniku koja fukkcioniše bez daljeg vežbanja. 

Naravno, vežbanje preporučujemo jer su rezultati koje možete da postignete sa samo 15 min vežbe dnevno fantastični i njime vašu brzinu čitanja, pamćenja ili analize materije za nekoliko meseci možete umnogostručiti. 


A šta ako mi nešto ne bude jasno?

Iako je nakon 20 godina rada, prilično nemoguće da nekome neka tehnika ne bude jasna, problemi mogu da iskrsnu u dve stvari - kod primene tehnika na vašu materiju i kod same istrajnosti u novim navikama. U tom slučaju imate pravo na individualne konsultacije. Dokle? Do onda, dok ne rešimo probleme koje imate.


Kada mogu da se pridružim?

Tesla program, tj, treninge organizujemo svakog vikenda. Tako, da imate mogućnost da rešite deo vaših problema sa učenjem koliko sledećeg vikenda. Pre toga bi bilo dobro da nas pozovete ili da nam pišete kako bismo videli koja su vaše potrebe i kako možemo da vam asistiramo u ostvarivanju onoga što želite.


POZOVITE NAS NA

+381 63 864 3341

+381 63 864 3301

Telefon, Viber, WhatsUp 


AKO ŽELITE DA SE PRIJAVITE KLIKNITE

PRIJAVA


Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS