TESLA KIDS 2019 - godišnji program efikasnog učenja

Upis i raspored grupa po uzrastu i terminima je u toku.

Informacije i rezervacije: 063 86 43 341

           

Prijava 


Za zdrave navike i sjajne rezultate

Program Tesla Kids predstavlja sveobuhvatni (integralni) sistem tehnika efikasnog učenja. Namenjen je deci uzrasta od 9 do 14 godina (III do VIII razred) i ima za cilj da svakom polazniku kroz trening omogući da usvoji i uvežba efikasne tehnike učenja, ali i da kreira sistem zdravih navika u učenju.

Nastao je na osnovu 17 godina rada na treninzima efikasnog učenja sa više 25000 polaznika svih uzrasta na teritoriji Srbije i Crne Gore, i preko 500 održanih treninga. Tokom tog perioda iskristalisao se program koji pomaže prevazilaženju ključnih problema u učenju koje imaju i deca i roditelji.

Organizaciono Tesla Kids obuhvata dva tipa treninga - devetomesečni i tromesečni. Devetomesečni počinje u septembru i traje do juna sledeće godine, a tromesečni traje oko 90 dana, u zavosnosti od raspusta i praznika. Devetomesečni je namenjen uzrastu do VI razreda, a tromesečni učenicima V-og i VI-og razreda.

Cilj je da na kraju programa svako dete ima rešene probleme i razvijene sve potrebne kompetencije za učenje. To znači da ume da čita, selektuje, pamti, povezuje i priseća se bar dva do tri puta brže od netreniranog učenika, 


Sadržina Tesla Kids Programa

Na prvom mestu, Tesla Kids program obuhvata rad na razvoju pažnje, koncentracije, motivacionih strategija, samopouzdanja i prevazilaženja ograničavajućih uverenja poput dosade ili treme. Drugo, tokom programa razvijamo veštine čitanja (Brzo Čitanje), Mentalnog Mapiranja, kao i Tehnike pamćenja i obnavljanja. Na trećem mestu, bavimo se organizacijom učenja, kao i izlaganjem materije. 

Ove veštine pokrivaju ukupan proces učenja - od potrebnih psiholoških resursa (koncentracija, motivacija, samopouzdanje), preko veština prijema, obrade i skladištenja informacija, do veština efikasnog organizovanja procesa učenja. Svaka od njih je merljiva i upotrebljiva već nakon svakog segmenta. Šta više, Tesla Kids je dizajniran tako da učenici ono što nauče na treningu primenjuju u školi i nakon nedelju dana analiziraju i nadograđuju novom tehnikom.


Trimestri kod godišnjeg prograam - faze rasta 

Svaki trimestar ima svoju temu kao i završni ispit o postignutim kompetencijama tako da svaki učenik i roditelj imaju uvid u objektivni napredak tokom treninga.

Prvi trimestar (septembar - decembar) je posvećen usvajanju bazičnih intelektualnih veština kao i prevazilaženju osnovnih problema u učenju. Radimo na pažnji, koncentraciji, motivacionim strategijama, organizaciji, osnovama tehnike čitanja, selekcije, deduktivnog učenja, pamćenja i prisećanja, kao i na obogaćivanju vokabulara što je izuzetno važno za brzinu učenja.

Drugi Trimestar (decembar - mart) služi da tehnike automatizujemo i podignemo ih na “nivo izuzetnosti” . Radimo na uvežbavanju tehnika brzog čitanja, tehnika mapiranja, selekcije, kao i raznorodnih tehnika pamćenja i prisećanja kompleksnih skupova podataka, kao i na podizanju samopouzdanja, prevazilaženju treme i zastoja (blokada u učenju i odgovaranju). 

Treći trimestar je posvećen učvršćivanju navika i potpunom osamostaljivanju u radu sa tehnikama. Tokom ovog trimestra, pošto polaznici već vladaju tehnikama radimo na ličnim talentima, samostalnom razvoju, tehnici prezentovanja i učenju kako da vrše transfer veština koje su sami stekli (vršnjačka edukacija). 


Praćenje i dodatne aktivnosti

Tokom celog programa rad na času, kao i rad na domaćim zadacima se beleži i ulazi u završnu procenu na osnovu koje se vrši sertifikacija.

Tokom trimestra rodeljima je trener uvek dostupan na otvorenim vratima, kao i kroz online prepisku.

Nekoliko puta tokom godine organizuju se besplatni seminari kako za decu, tako i za roditelje koji žele da prodube svoje znanje o raznim temama iz mentalnog razvoja.

Tokom zime i na početku leta organizujemo Zimski i Letnji Kamp gde - osim treninga radimo i na razvoju socijalnih, fizičkih, emocionalnih i drugih kompetencija. 

Ukoliko se tokom programa pokaže da nekom detetu treba individualni rad na nekoj specifičnoj veštini, rad sa disleksiji ili otežanom čitanju, rad na samopuzdanju, poremećaju pažnje, tremi itd - trener će roditelju skrenuti pažnju i predložiti potrebne mere i instrumente za saniranje ovakvih problema. 

Isto tako, ukoliko neko želi individualni mentorski rad sa detetom, u okvirima raspoloživih resursa, možemo da ponudimo i takav vid rada. Pri tome uvek insistiramo na prisustvu u grupnom radu koji izuzetno povoljno deluje na razvoj dece u ovom uzrastu


Raspored

Časovi Tesla Kids Programa  su organizovani radnim danima i vikendom jednom nedeljno, i traju po 70 minuta. Između nedeljnih časova polaznici imaju domaće koji predstavljaju primenu naučenih veština na gradivo koje uče u školi. 

Poštujemo raspored i kalendar Ministarstva prosvete, a u nadoknadama propuštenih termina se ad hoc dogovaramo.  

Na kraju svakog trimestra održavamo testiranje, formirano izveštaje po svakom polazinku i održavamo roditeljski sastanak. 


Materijal

Svaki polaznik dobija kompletan materijal za rad, pribor, sveske, priručnike itd.


Grupe i Upis

Polaznici mogu da budu učenici osnovnih škola standardnih psihičkih sposobnosti, uzrasta od III, zaključno sa VIII razredom. 

Grupe su veličine oko 12 polaznika. Uzrasno su spojene ne prema “razredu”, što je veštačka podela, nego prema stepenu intelektualnog i emocionalnog razvoja. Uglavnom spajamo učenike III i IV razreda, V i VI, te  VII i VIII razreda.

 

Kako da prijavim dete na trening?

Za prijavu i sve detaljne informacije o teriminima i lokacijama smo Vam na raspolaganju:

Mob063 86 43 341 i mail: info@intelektualnevestine.rs
Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS