TESLA KIDS - tromesečni program efikasnog učenja

decembar 2018. 

Upis i raspored grupa po uzrastu i terminima je u toku.

Informacije i rezervacije: 063 86 43 341

           

PRIJAVA 


Sve tehnike učenja na jednom mestu

Program Tesla Kids predstavlja sveobuhvatni sistem tehnika efikasnog učenja. Namenjen je deci uzrasta od 9 do 14 godina (III do VIII razred) i ima za cilj da svakom polazniku omogući da usvoji i uvežba efikasne tehnike učenja, kao i da nauči kako da ih primeni na sopstvenom gradivu.

Nastao je na osnovu 17 godina rada na treninzima efikasnog učenja sa više 25000 polaznika svih uzrasta na teritoriji Srbije i Crne Gore, i preko 500 održanih treninga. Tokom tog perioda iskristalisao se program koji pomaže prevazilaženju ključnih problema u učenju koje imaju i deca i roditelji.


Sadržina Tesla Kids Programa

Tokom programa razvijamo veštine čitanja (Brzo Čitanje), Mentalnog Mapiranja, kao i Tehnike pamćenja i obnavljanja. Na trećem mestu, bavimo se organizacijom učenja, kao i izlaganjem materije. 

Ove veštine pokrivaju ukupan proces učenja - od potrebnih psiholoških resursa (koncentracija, motivacija, samopouzdanje), preko veština prijema, obrade i skladištenja informacija, do veština efikasnog organizovanja procesa učenja. Svaka od njih je merljiva i upotrebljiva već nakon svakog segmenta. Šta više, Tesla Kids je dizajniran tako da učenici ono što nauče na treningu primenjuju u školi i nakon nedelju dana analiziraju i nadograđuju novom tehnikom.


Praćenje i dodatne aktivnosti

Tokom celog programa rad na času, kao i rad na domaćim zadacima se beleži i ulazi u završnu procenu na osnovu koje se vrši sertifikacija.

Tokom trimestra rodeljima je trener uvek dostupan na otvorenim vratima, kao i kroz online prepisku.

Jednom, tokom trajanja obuke organizuju se besplatni seminari kako za decu, tako i za roditelje koji žele da prodube svoje znanje o raznim temama iz mentalnog razvoja.

Ukoliko se tokom programa pokaže da nekom detetu treba individualni rad na nekoj specifičnoj veštini, rad sa disleksiji ili otežanom čitanju, rad na samopuzdanju, poremećaju pažnje, tremi itd - trener će roditelju skrenuti pažnju i predložiti potrebne mere i instrumente za saniranje ovakvih problema. 

Isto tako, ukoliko neko želi individualni mentorski rad sa detetom, u okvirima raspoloživih resursa, možemo da ponudimo i takav vid rada. Pri tome uvek insistiramo na prisustvu u grupnom radu koji izuzetno povoljno deluje na razvoj dece u ovom uzrastu


Raspored

Časovi Tesla Kids Programa  su nedeljom, i traju po 90 minuta. Između nedeljnih časova polaznici imaju domaće koji predstavljaju primenu naučenih veština na gradivo koje uče u školi. 


Materijal

Svaki polaznik dobija kompletan materijal za rad, pribor, sveske, priručnike itd.


Grupe i Upis

Polaznici mogu da budu učenici osnovnih škola standardnih psihičkih sposobnosti, uzrasta od III, zaključno sa VIII razredom. 

Grupe su veličine oko 12 polaznika. Uzrasno su spojene ne prema “razredu”, što je veštačka podela, nego prema stepenu intelektualnog i emocionalnog razvoja. Uglavnom spajamo učenike III i IV razreda, V i VI, te  VII i VIII razreda.

 

Plaćanje

Cena programa je podeljena na avans i rate i ukupno iznosi 24,000 din. Avans iznosi 6,000 din i plaća se prilikom prijave, a mesečne rate kojih ima 3, se plaćaju na početku treninga i na početku svakog meseca i iznose po 6,000 din.

Za uplate u celosti odobravamo popust od 10%,


Kako da prijavim dete na trening?

Za prijavu i sve detaljne informacije o teriminima i lokacijama smo Vam na raspolaganju:

Mob063 86 43 341 i mail: info@intelektualnevestine.rsCopyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS