TESLA Babies - program rane mentalne stimulacije

TB Centar I, Mirijevo - upis još traje do popune mesta!

TB Centar II, Merkator 

TB Centar  III, Ušće  - Upis u toku!

Probni čas za upis u Centar III - Ušće će se održati u ponedeljak 5.11.2018.

Prijavu za probni čas možete izvršiti klikom na LINK.

INFO i rezervacije:  063 86 43 341


Prijava  


TESLA Babies je program rane mentalne stimulacije koji obuhvata procenu, razvoj i praćenje svih dečijih sposobnosti u periodu od treće do osme godine. 

Ceo Tesla babies program sastoji se od godišnjih ciklusa koji počinju i završavaju se sveobuhvatnom procenom deteta - tj svih njegovih kompetencija (ne samo logičko-matematičkih i kreativnih nego  i verbalnih, interpersonalnih, grafomotoričkih i fizičkih).

Sastoji se od sistema igara i kratkih edukativnih formi tokom kojih radimo na stimulisanju ukupnog mentalnog razvoja sa jakim akcentom na uravnotežavanju svih aspekata razvoja. Takođe, radimo na razvoju vokabulara, leporečja i radoznalosti i opšte kulture.

Zahvaljujući proceni koju rade naši moderatori  (logopedi i somatoped) i permanentnom praćenju svakog pojedinačnog deteta, Tesla Babies program je dinamičan - tj on ne predstavlja sistem jednom napravljenih igara, nego igre posmatra kao instrumente koje autori programa svakog meseca dograđuju kako bi postigli glavni cilj programa - a to je uravnoteženi razvoj. 

Period od treće do osme godine je izabran zbog fenomena "cvetanja neurona", specifične pojave ubrzanog povezivanja neuralnih mreža koje se dešava u ovom razdoblju. Nakon osme godine već ulazimo u ozbiljnije metodike učenja i u sledeći TESLA KIDS program.


Cilj programa


Cilj TESLA Babies programa je stvaranje osnove za razvoj samostalne, snalažljive, samopouzdane, slobodne i odgovorne dece, koja su okrenuta traženju rešenja umesto pasivnog posmatranja problema, dece koja razmišljaju funkcionalno, logički utemeljeno, kreativno i divergentno. 

Osim toga, cilj Tesla Babies programa je i uvođenje dece u zdrave socijalne i emocionalne odnose kroz dobru veštinu komunikacije, snalažljivost i usvajanje pozitivnih navika i strategija u učenju. 

Na kraju, ovaj program ima i edukativnu svrhu kroz stalno proširenje tezaurusa (rečnika) i znanja.


Kome je program namenjen - "cvetanje neurona"


Tesla Babies program je namenjen deci uzrasta od 3 do 8 godina. Ovaj period je jako važan jer se između 3. i 8. godine se događa tzv. "cvetanje neurona". Ovaj fenomen se  može prevesti kao “buđenje potencijala” jer su deca tada najotvorenija za podsticaje i izgradnju novih veština, sposobnosti i talenata. 

Zato kažemo da deca u tom uzrastu najbrže uče. 

Priroda je pružila mogućnost da tada postavimo osnove za ono što što želimo da “ugradimo” u dete, kao neki osnov za izazove sa kojima će se suočavati u životu, Veoma je važno u tom periodu stimulisati dete i intelektualno i emotivno i komunikaciono. Iako je kod nas prihvaćeno uverenje da su deca pre 5. godine "mala" za bilo kakve aktivnosti,  nauka pokazuje da to nije tačno. Deca uče od rođenja i samim tim je svaki period za rad sa njima dobar i nije preuranjen. Ovde je jedino bitno koje su to aktivnosti koje dete u određenom uzrastu može da prati i na kom nivou (npr. ne treba učiti decu da čitaju i pišu u uzrastu od 3 godine jer još nisu grafomotoričke sposobnosti razvijene u meri koja je potrebna, što može dete dovesti do frustracije i kasnije do odbojnosti prema čitanju i pisanju, do manjka samopouzdanja usled toga itd.).


Okviri programa

Imajući sve ovo u vidu kao i dugogodišnje iskustvo u radu sa decom raznih uzrasta, osmislili smo program koji obuhvata razvoj svih ključnih sposobnosti, i osim toga daje jednu dobru osnovu deci kako bi u budućem životu mogla lakše da odgovore na izazove koje pred njih postavlja moderno društvo, a koji se veoma razlikuju od izazova koje su imale prethodne generacije (njihovi roditelji, babe i dede…).


TESLA BABIES program obuhvata strategije za: 

Razvoj mašte
Razvoj logike
Razvoj motorike - krupne i fine
Razvoj funkcionalnog, logičkog, kreativnog i divergentnog razmišljanja
Razvoj asocijativnog mišljenja
Razvoj govora i govornih sposobnosti
Podsticaj socijalnih, emocionalnih i veština komunikacije
Formiranje zdravih navika i samostalnosti
Osnove muzičke pismenosti
Razvoj osnova efikasnog učenja


Kako je organizovan TESLA Babies?

Radionice programa se odvijaju dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta efektivnog rada + 10 minuta pripreme. 

Tokom programa roditelji nisu prisutni u sobi za rad, zato što nam je cilj da stvaramo smostalnu decu.

Izuzetak tome  pravimo prilikom prilagođavanja deteta u uzrastu od 3 do 4 godine, kada postoji mogućnost da roditelj bude pristutan na prvih nekoliko radionica.

Program je podeljen u tematske celine, koje se obrađuju kroz jednu ili više radonica. Razvoj svih navedenih sposobnosti se radi kroz igre, specijalno osmišljavane, birane i prilagođene uzrastu.
Grupe delimo po uzrastima na: "malu grupu" (3-4 godine), srednju grupu (5-6 godina), stariju grupu (7-8 godina).


Ulazno i izlazno testiranje


Pre uključenja u program, radimo testiranje sve dece, u čemu popunjavanjem upitnika učestvuju i roditelji.

Na osnovu rezultata testa dobijamo polaznu sliku razvijenih sposobnosti kod deteta što nam daje mogućnost da radionice prilagođavamo i individualno kroz forsiranje dece u određenim aktivnostima, kroz organizovanje više raznih aktivnosti koje su usmerene na razvoj sposobnosti koje zaostaju ili koje podstiču sposobnosti koje su u napretku pa na taj način stimulišemo i stvaranje talenata. 

Na kraju celog programa (jun), radimo završno testiranje i javni čas i rezultate zajedno sa izveštajem i svim materijalima sa dečijih aktivnosti predajemo roditeljima.


INFO i rezervacije:063 86 43 341

Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS