Prijava  za više informacija.

Informacije i rezervacije: +381 64 34-25-865

TESLA Babies je program rane intelektualne stimulacije, kroz psihomotorni razvoj, kao i razvoj emocionalnih, socijalnih i komunikacionih sposobnosti.

Namenjen je deci uzrasta od 3 do 8 godina.

Tesla babiesU periodu između 3. i 7. godine se događa tzv. cvetanje neurona, što se zapravo može prevesti kao “buđenje potencijala” jer su deca tada najotvorenija za podsticaje i izgradnju novih veština, sposobnosti i talenata. Zato kažemo da deca u tom uzrastu najbrže uče. Priroda je pružila mogućnost da tada postavimo osnove za sve ono što što želimo da “ugradimo” u dete, za sve izazove sa kojima će se suočavati u životu, i konačno da postavimo osnove za čoveka u kakvog želimo da izraste.Veoma je važno u tom periodu stimulisati dete i intelektualno i emotivno i komunikaciono. Iako je kod nas prihvaćeno uverenje da su deca pre 5. godine mala za bilo kakve aktivnosti, to nije tačno. Deca uče od rođenja i samim tim je svaki period za rad sa njima dobar i nije preuranjen. Ovde je jedino bitno koje su to aktivnosti koje dete u određenom uzrastu može da prati i na kom nivou (npr. ne treba učiti decu da čitaju i pišu u uzrastu od 3 godine jer još nisu grafomotoričke sposobnosti razvijene u meri koja je potrebna, što može dete dovesti do frustracije i kasnije do odbojnosti prema čitanju i pisanju, do manjka samopouzdanja usled toga itd.).

Imajući sve ovo u vidu kao i dugogodišnje iskustvo u radu sa decom raznih uzrasta, osmislili smo program koji obuhvata razvoj svih ključnih sposobnosti, i osim toga daje jednu dobru osnovu deci kako bi u budućem životu mogla lakše da odgovore na izazove koje pred njih postavlja moderno društvo, a koji se veoma razlikuju od izazova koje su imale prethodne generacije (njihovi roditelji, babe i dede…).


 • TESLA BABIES program obuhvata strategije za: Tesla babies 2
  Razvoj kreativnosti i mašte
  Razvoj logike
  Razvoj motorike
  Razvoj funkcionalnog i divergentnog mišljenja
  Razvoj asocijativnog mišljenja
  Razvoj govora i govornih sposobnosti
  Podsticaj socijalnih, emocionalnih i veština komunikacije
  Formiranje zdravih navika i samostalnosti
  Osnove muzičke pismenosti
  Razvoj osnova efikasnog učenjaKako je organizovan TESLA Babies?Program je podeljen u tematske celine, koje se obrađuju na mesečnom nivou.Razvoj svih navedenih sposobnosti se radi kroz igre, specijalno osmišljavane, birane i prilagođene uzrastu.

Grupe delimo po uzrastima na:


Malu grupu: 3-4 godine

Srednju grupu: 5-6 godina

Stariju grupu: 7-8 godinaRadionice programa se odvijaju dva puta nedeljno u trajanju od 60 minuta.

Pre uključenja u progam, radimo testiranje sve dece od 5. do 8. godine, u čemu popunjavanjem upitnika učestvuju i roditelji.

Tesla babies 3 

Na osnovu rezultata testa dobijamo polaznu sliku razvijenih sposobnosti kod deteta što nam daje mogućnost da radionice prilagođavamo i individualno kroz forsiranje dece u određenim aktivnostima, kroz organizovanje više raznih aktivnosti koje su usmerene na razvoj sposobnosti koje zaostaju ili koje podstiču sposobnosti koje su u napretku pa na taj način stimulišemo i stvaranje talenata. Na kraju celog programa (jun), radimo završno testiranje i javni čas i rezultate zajedno sa izveštajem i svim materijalima sa dečijih aktivnosti predajemo roditeljima.Cilj programa


Cilj TESlA babies programa je stvaranje samostalne, samopouzdane, kreativne dece, koja su okrenuta traženju rešenja umesto posmatranja problema, i dece koja razmišljaju funkcionalno i divergentno. Osim toga cilj je i uvođenje u zdrave socijalne odnose kroz dobru veštinu komunikacije, snalažljivost i usvajanje pozitivnih navika i sveukupno zadovoljstvo i intelektulani napredak deteta.
INFO i rezervacije: 064 34 25 865

Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS