TED Program – Tehnike efikasnog učenja za decu

SLIDERTED

Sledeća grupa TED programa u Beogradu počinje 11/12 novembra.

Prijava je u toku. Broj dece u grupi je ograničen na 15.

Prijavu na TED možete izvršiti pozivanjem broja telefona: 064-34-25-865 ili popunjavanjem upitnika na linku: https://goo.gl/forms/0pWd2TtXbmqiiT852 

____________________________________________

Šta je TED program i od čega se sastoji?

TED je metodika efikasnog učenja namenjena uzrastu od devet do dvanaest godina.

Obuhvata praktičan trening program kroz koji deca usvajaju korisne strategije učenja i razvijaju zdrave radne navike u procesu obrazovanja.

TED je pravljen tako da omogući detetu da shvati “pravila igre” u učenju, tj. da učenje razume kao proces sa svim njegovim fazama i da sagleda koji problemi i potencijali postoje u svetu učenja.

Njegov cilj je da učenje koje važi za jednu intuitivnu veštinu, za koju se obično smatra da je stvar talenta i genetske sreće – pretvori u organizovan proces koji je samo skup veština koje bilo ko može da shvati, nauči i usavršava.

TED program se sastoji iz alata kojima kod dece razvijamo nekoliko stvari:

 • Sposobnost da znaju kako da planiraju i organizuju svoje vreme (da nauče da uvek “znaju šta žele”)
 • Psihološke resurse – poput koncentracije, motivacionih strategija, emocija (samouverenosti), radimo na prevzilaženju treme, anksioznosti, straha, itd. (da nauče kako da razvijaju svoje “baterije koje ih pokreću”)
 • Strategije i tehnike efikasnog učenja – čitanja, selekcije, povezivanja informacija u sistem znanja, pamćenja, inkubacije i prisećanja (da imaju alate pomoću kojih mogu da postignu rezultate u učenju)

Ovi alati su organizovani u dvodnevnim trening modulima koji se organizuju uglavnom vikendom i traju 6 do 8 sati, naravno sa ugrađenim pauzama koje takođe prate sistem učenja.

Moduli TED programa su:

 1. Efikasno čitanje za decu – što je “predvorje” tehnike “Brzo Čitanje”. Na ovom modulu, pošto su polaznici uzrasta do 12 godina još uvek nespremni za napredne tehnike čitanja, radimo na prevazilaženju osnovnih grešaka i problema u čitanju i na podizanju efektnosti tehnike. Svakako,  u odnosu na uzrasne vršnjake, naši polaznici imaju daleko bolje rezultate i u brzini, funkcionalnosti čitanja, kao i u stepenu prisećanja.
 2. Mentalne mape za decu – trening na kojem deca uče kako da uče “sa razumevanjem” odnosno kako da logički dele lekcije, kako da biraju, povezuju i pamte ključne reči.
 3. Tehnike pamćenja – modul na kojem usvajamo korisne strategije za pamćenje apstraktnih pojmova kao i definicija, nabrajanja, godina, datuma, pa i celih lekcija
 4. Organizacija učenja – je “krovni” trening koji deci pokazuje kako da sa što manje upotrebljenog vremena postignu što bolje rezultate u učenju i uči ih kako da na realnom gradivu primene znanje i veštine stečene na ostalim treninzima.

Više o svakom modulu možete da pročitate na sledećim linkovima:

Prijavu na TED možete izvršiti pozivanjem broja telefona: 064-34-25-865 ili popunjavanjem upitnika na linku: https://goo.gl/forms/0pWd2TtXbmqiiT852

Zašto je važno da vaše dete prođe kroz TED program?

Postoje četiri razloga zbog kojih bi bilo dobro da vaše dete nauči TED metodiku:

 1. Lateralizacija moždanih hemisfera – svako ljudsko biće od sedme do dvanaeste godine prolazi kroz prirodan proces tokom kojeg se određene zone u mozgu specijalizuju za određene funkcije. Tada nastaje podela na logičko-racionalne i intuitivno-kreativne funkcije što počinje da smeta u procesu učenja. Naime školski sistem je dominantno logičko-racionalan i on odlično angažuje sve naše mentalne resurse koji se bave logikom, podacima, analizama, planiranjem, simbolima i matematičkim operacijama. Međutim, ono što školski sistem ostavlja u drugom planu jesu naše intuitivno-kreativne funkcije koje zbog toga što nemaju angažovanje, počinju da smetaju učenju – uključujući maštanje ili emociju poput dosade. Mi imamo zadatak da deci do okončanja procesa Lateralizacije omogućimo da usvoje sistem učenja koji će im pomoći da uče prirodno i koristeći sve svoje kortikalne sposonosti zajedno.
 2. Drugo cvetanje neurona – u periodu od sedme do dvanaeste godine dešava se drugo i poslednje “cvetanje neurona” – fiziološka pojava tokom koje se neuroni daleko učestalije i intenzivnije povezuju praveći sinaptičku mrežu koja je odgovorna za brzinu razmišljanja kao i za nastanak talenata. Naš zadatak je da deci omogućimo “neuralnu stimulaciju” – da im aktiviramo neke sposobnosti koje zapostavlja savremeno školstvo poput kretaivnog, divergentnog pa i deduktivnog razmišljanja koje je sve više zapostavljeno u školama.
 3. Faza procedura i internih autoriteta – u pomenutom periodu dominantni autoritetu u životu deteta su roditelji i učitelj. Za razliku od toga nakon dvanaeste godine, dominantni postaju eksterni autoriteti – drugim rečima – imamo priliku da kod dece razvijemo zdrave navike u periodu od tih pet godina – što bi trebalo da iskoristimo.
 4. Osamostaljivanje – zadatak roditeljstva je formiranje samostalnog deteta – u školi to znači da, do kraja IV razreda imamo dete “opremljeno” sposobnostima i iskustvom da uči samostalno i da dočeka “više razrede” spremno.

Kako da prijavim dete na trening?

Za prijavu i sve detaljne informacije o teriminima i lokacijama smo Vam na raspolaganju:

Telefon: 064-34-25-865 ili putem linka: https://goo.gl/forms/0pWd2TtXbmqiiT852

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone