PRIJAVI SE

Za više inforacija i rezervacije +381 64 34-25-865

SuperŠkola je program primene naučenih tehnika efikasnog na učenje konkretnog školskog gradiva.

Nastao kroz višegodišnje istraživanje problema koje deca i roditelji imaju u osnovnoškolskom učenju i zbog čega imaju česte padove motivacije i potrebu za “privatnim časovima”, namenjen je onima koji žele da održe visok radni elan u učenju, da maksimalno kampanjsko učenje prevedu u redovnu aktivnost sa minimalnim stresom i da što efikasnije na školskom gradivu primene tehnike koje su naučili na TED i TESLA programima.

Uslov za pohađanje SuperŠkole je da polaznik prethodno završi TESLA ili Tesla Kids program i vlada veštinama Brzog Čitanja, Mentalnog Mapiranja kao i Tehnikama Pamćenja.

Cilj SuperŠkole je da, svaki polaznik Škole Intelekutalnih Veština nakon završenih osnovnih treninga:

  • Primeni naučene tehnike na gradivu iz redovnih škola
  • Dalje uvežbava tehnike koje je naučio
  • Stekne korisne radne navike u učenju

SuperŠkola je mentorski program. Njena svrha je da se učenik ili student osamostali u učenju, da preuzme odgovornost koja mu je poverena i da nauči kako da se sam izbori za svoje rezultate. Svrha SuperŠkole nije da profesori uče umesto polaznika – kakav je slučaj kod “tutorstva” odnosno “privatnih časova” nego da pomogne polaznicima da prevazidju teme koje ne umeju sami da reše kao i da im “usade” procedure za rad i rešavanje problema u učenju kroz primenu metodika koje su naučili kroz TESLA i TESLA KIDS programe tako da one postanu njihove navike.

SuperŠkola se odvija u nedeljnim sesijama u trajanju od sat i po vremena kroz koje se uvežbavaju tri stvari:

  • tehnike koje smo ranije naučili,
  • primena tehnika na gradivo, te
  • planiranje i izvršenje plana učenja za narednih nedelju dana.

Svaku sesiju polaznik završava sa podignutim nivoom tehnika, rešenim problemima u učenju na koje je naišao u protekloj nedelji i sa planom sa akcionim koracima koje preuzima za narednu nedelju.

SuperŠkola prati školsku godinu i traje cele godine sa posebnim akcentima u periodima tromesečja, polugodišta i kraja godine, kao i u momentima kontrolnih i usmenih ispitivanja.

SuperŠkola je namenjena učenju teoretskih delova predmeta (gramatika, teorija prirodnih i društvenih nauka) i van nje ostaju recimo problem izrade i vežbanja zadataka, ali Vas obaveštavamo da ćemo koliko do početka drugog tromesečja imati i program matematika/fizika za učenike.

INFO i rezervacije: +381 64 34 25 865Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS