„Škola Intelektualnih Veština“ , organizuje veliki zimski studentski trening: “STUDY MASTER” po posebnim “studentskim” cenama.

8&9 Januar 2015. godine

Prijava i Info: 063 7114 280 ili info@proja.co.rs

 

study masterCilj projekta je da studenti savladaju efikasne tehnike i strategije učenja koje će im omogućiti da lakše i brže nauče gradivo za polaganje svih vrsta ispita.

Iskustvo pokazuje da je od, oko 9000 studenata koji su do sada prošli obuku, preko 80% pre treninga prekasno počinjalo sa spremanjem ispita. To sa sobom, nosi jako veliku dozu blokirajućeg stresa, koji dovodi do loših rezultata. Zbog toga je, uprkos činjenici da najveći broj studenata spada u kategoriju “kampanjac”, kreiran trening pomoću kojeg se smanjuje vreme potrebno za pripremu ispita i asistira studentima da lakše prođu kroz ovaj izazov.

Study master , Trening Efikasnog Učenja za studente  će obuhvatiti nekoliko najefektnijih tehnika, čitanja, pamćenja, organizacije učenja, osnova mapiranja beležaka i obnavljanja kojima se učenje ubrzava minimum dva puta.
Trening je praktičan – počinju testom kojim se utvrđuju problemi koje u učenju ima svaki polaznik, nakon čega se prolazi kroz sve faze pripreme ispita, otkrivaju se greške i te loše strategije se zamenjuju korisnim tehnikama.

Trening oduzima jako malo vremena od spremanja ispita – traje dva dana, a uvežbavanje je zapravo učenje za ispit, tako da “jednim udarcem” dobijate dve stvari i spremanje ispita i usvajanje tehnike.

Cena je BENEFICIRANA:

Umesto 9.900 rsd, cena je 6.300 rsd,  za prijave do 31. decembra 2014.

Trening će se održati 8. i 9. Januara 2015. godine od 9h do 17h oba dana.

Prijava i Info: 063 7114 280 ili info@proja.co.rs

Broj mesta je ograničen.  

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone