STRATEGIJE EFIKASNOG UČENJA

Nakon uspešno održanog treninga “Brzo Čitanje”, dolazimo na pozivu zadovoljnih polaznika sa novim kombinovanim dvodnevnim treningom Strategija učenja.

Trening biće održan 27. i 28. decembra, sa satnicom od 09 do 15h. Takođe za stare polaznike biće održan bonus Follow up treninga Brzo Čitanje od 3h. Mesto održavanja treninga Osnovna škola Vuk Karadžić, Bačka Palanka.

Link za prijavu: https://goo.gl/BijzwH

Na treningu biće obrađene sledeće teme:

(1) Mentalne mape i mentalno mapiranje

Mentalne mape su veština – skup znanja, tehnika, strategija koje nam pomažu da našem umu omogućimo da “neprirodno” – suvoparno znanje sa kojim se srećemo tokom procesa obrazovanja “prevedemo” (konvertujemo) u format koji odgovara našoj prirodi i da učimo – deduktivno, slikovno, kroz primere, povezujući ključne ideje, memorišući ih i prisećajući ih se sa lakoćom.

Zadatak mentalnih mapa kao alata je da, uvođenjem pravila u učenje, koja podrazumevaju uvežbavanje “logike učenja”, treniranje biranja ključnih reči, sposobnosti asocijativnosti, kreativnosti i vizuelizacije aktivira obe kortikalne sposobnosti i kreativnost i logiku i time “ujedini” sve potrebne resurse za postizanje rezultata u učenju.
Cilj je da se “isprovociraju” sve kortikalne sposobnosti, probude emocije što treba da deluje na našu moždanu hemiju koja je odgovorna za sve procese razmišljanja, osećanja ili ponašanja koje imamo.

(2) Tehnike pamćenja

Cilj treninga Tehnike pamćenja je da učesnici shvate kako pamćenje funkcioniše, da prepoznaju koje greške prave tokom pamćenja, kao i da im budu predočene strategije i tehnike za pamćenje svih vrsta podataka. Sa ovih nekoliko stvari pamćenje prestaje da bude intuitivna veština rezervisana samo za nadarene pojedince i postaje – sistem tehnika i strategija koje svako može da nauči i da vežbanjem podigne svoje memorijske sposobnosti.

(3) Organizacija učenja

Kako bi trebalo da izgleda optimizovana organizacija učenja?

Dobra organizacija u učenju ima sledeću svrhu – da pravljenjem jednostavnih, jasnih, vremenski kratkih procedura i njihovim usvajanjem na nivou automatizma, obezbedimo prostor našem umu, da umesto da razmišlja o tome kada, šta i kako da uči – sve svoje resurse posveti učenju.

Konkretno na treningu se, osim standardnim temama koje pokrivaju osnove intelektualne pismenosti i govore o koncentraciji, pažnji, motivaciji i prisećanju bavimo izgradnjom i usvajanjem efikasnog algoritma učenja koji obuhvata razradu – planiranja učenja, samog ispunjavanja procesa prijema i obrade informacija, sistama pauza i sistema obnavljanja.

Osim toga radimo i na fenomenima – paralelnog učenja više tema (što obično studentima pravi problem – jer su naučeni da uče “jedan po jedan ispit”), holističkog učenja (učenja oblasti znanja umesto učenja lekcija u školama i ispitnih pitanja na studijama), usklađivanja učenja i obnavljanja, izlaganja (odgovaranja) i pitanjima treme i samopouzdanja.

Link za prijavu: https://goo.gl/BijzwH

Mesto održavanja treninga: Osnovna škola Vuk Karadžić, Bačka Palanka.

Cena treninga: 6900RSD

Način plaćanja: 22.12. Avans 30% od cene treninga (koordinatoru: Ljubici) + 27.12. preostali deo

Porodični popust 15%.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone