TESLA program_grupa 1112 novembar

 

PRIJAVA: https://goo.gl/forms/RatGpGnOUxeBA7KJ3

Posavetujte se sa našim trenerima: 064 3425 865

TESLA program efikasnog učenja je tromesečni mentorski trening program za dugročnu promenu navika i podizanje efikasnosti u učenju. Namenjen učenicima, studentima, ali i svim osobama koje žele da poboljšaju rezultate u učenju.

Reč je o novoj mentorskoj metodici koju smo kreirali nakon dvogodišnjeg istraživanja i primeni u radu sa preko 6000 studenata i učenika. Kroz praksu smo primetili da, iako da kroz klasičan trening bilo koga možemo kako da koristi pojedinačne tehnike Čitanja, Pamćenja, Mapiranja znanja ili Organizacije učenja, njegova snaga se završava onog momenta kada klijent napusti trening centar. Zbog toga smo promenili način rešavanja problema i došli do drugog pristupa. 

Metodika počiva na veoma jednostavnim premisama:

 1. ne učiti tehnike efikasnog učenja, nego dijagnostikovati i rešavati konkretne probleme u učenju primenom specifičnih kombinacija tehnika – ćime polaznici odmah, na licu mesta nauče kako da reše problem.
 2. ne davati klijentu ceo sistem alata, koji je često veoma zahtevan jer mora dosta da se vežba – nego mnu davati jedan po jedan alat koji će biti primenljiv odmah bez vežbanja
 3. ne organizovati

Njegov cilj je da napravi razliku u odnosu na klasičan trening kroz koji polaznici usvajaju set korisnih tehnika koje kasnije mogu da primenjuju na svom gradivu. Kod TESLA programa pravimo korak dalje i učimo tehnike efikasnog učenja kroz gradivo za studije odnosno školu. Fokusiramo se na konkretne probleme koje polaznici imaju u učenju – rešavamo ih jedan po jedan na nedeljnom nivou, uvežbavamo tehniku i usmeravamo učesnike na akcione korake koje oni sprovode na svom gradivu do sledeće sesije. Time rešavamo nekoliko bitnih stvari koje su ranije bili otežavajuća okolnost kako za njih tako i za roditelje koji su uključeni u proces učenja kod najmlađih polaznika:

 • Organizaciono – ulaže se daleko manje vremena u usvajanje tehnike – tehnika je primenljiva odmah bez vežbanja – samo učenje je vežbanje. Same sesije su takođe organizovane tako da oduzimaju jako malo vremena – sat i po nedeljno.
 • Količinski problem – polaznici ne usvajaju čitav sistem kojem treba integracija – nego se sistem gradi korak po korak 90 minuta nedeljno. Lako je postići promenu i nekoga naučiti da čita tri ili četiri puta brže, ali ono što je izazov je kako da sve nove strategije integrišemo i zadržimo – to “obični” treninzi ne mogu da urade.
 • Finansijski – cena programa je značajno umanjena iznosi 5000 din mesečno i plaća se mesečno
 • Motivacioni – sistem je napravljen tako da poštuje motivacione oscilacije kod polaznika i svaki sledeći segment je postavljen tačno tamo gde je potrebno da se “dopunimo” motivacijom.

Ovime smo postigli da radom u malim grupama – dođemo do modela gde mi kao škola ne isporučujemo treninge nego rešenja konkretnih problema u učenju i što je najvažnije asistiramo klijentima da istraju u procesu promene, što je, ma koliko tehnika bila dobra najslabija karika u procesu trajne integracije novih navika.

Kome je namenjen program?

TESLA program je namenjen učenicima od 9 godina pa na dalje, studentima i odraslima. Grupe su odvojene uzrasno prema različitim metodikama učenja za niže, više razrede osnovene i srednje škole, kao i za maturante i studente.

Postoje dve metodike TESLA i TESLA Kids – gde je ova druga specifično izrađena za decu do 12 godina . Takođe, postoje i programi za mlađi uzrast TESLA Babies, kao i program namenjen polaznicima koji imaju problem sa otežanim čitanjem i rasutom pažnjom TESLA Logo.

Kako izgleda TESLA Program?

TESLA Program je tromesečni  (dvanaestonedeljni) interaktivni mentorski i trening program koji se odvija u malim grupama, u nedeljnim sesijama u trajanju od po 90 minuta kroz koje radimo na tri stvari:

 1. Podizanju motivacije – motivacija je osnov učenja. Zadatak je da vidimo kako da je isprovociramo i kako da je ostavimo u stanju aktivnosti – sve vreme učenja.
 2. Usvajanju jednog alata – tehnike, (na svakoj sesiji) kojim polaznici rešavaju neki bitan, konkretan problem u učenju  Sesija je dizajnirana tako da polaznik:
  • dijagnostikuje gorući problem u učenju,
  • dobije jednu korisnu tehniku ili strategiju koju uvežbava na svom gradivu (tehnike poput Brzog Čitanja, Tehnika pamćenja, Organizacije učenja, Mentalnog mapiranja),
  • postavi akcione korake i potom bude “pušten” da dobijeni alat primenjuje narednih šest dana – do naredne sesije. (Ovako izbegavamo situaciju koja se sreće kod klasičnih treninga gde učesnik dobije sjajne tehnike, ali ne može da ih usvoji do nivoa navike jer ih ima previše i jer nema ko da ga isprati u toj primeni. Učićemo tehnike – brzog čitanja, selekcije, mapiranja, tehnika pamćenja, prisećanja i organizacij u učenju, ali ne  – “u velikom zalogaju” gde su polaznici pušteni da sami primenjuju tehniku, nego “zalogaj po zalogaj” kako bi usvajali najvažnije tehnike, odmah ih razumeli, integrisali i počeli da primenjuju na svojoj materiji.).
 3. Usvajanju zdravih radih navika u procesu obrazovanja gde se polaznici na kraju svakesesije obavezuju na to da tokom narednih šest dana primenjuju tačno određeni alat na učenje svoje materije – čime recimo rešavamo pitanje vežbanja – jer oni neće morati da vežbaju kao do sada na nekim apstraktnim primerima – nego da rade na svojoj materiji – tako da je samo učenje – vežbanje. Tokom 6 dana implementacije programa polaznici sačinjavaju kratak izveštaj – koji će biti uslov (priprema) za sledeći čas (kod TED programa – roditelji će, takođe, dobiti osnov znanja potrebnog da bi mogli da prate razvoj svog deteta).

Nakon završetka TESLA ciklusa od tri meseca – polaznicima će biti omogućeno da slušaju i TESLA, 2. i 3. nivo koji će trajati isto po tri meseca gde bismo produbljivali tehnike i dalje usavršavali performanse.

Šta polaznik ume nakon prolaska kroz program?

Nakon tri meseca TESLA programa – polaznik osim što ume da Brzo Čita, pravi Mentalne mape, selektuje bitne podatke, memoriše ih efikasno i brzo, ima razrađen sistem u obnavljanju gradiva – ima integrisan sistem učenja – tj uči uvežbano i metodika učenja je instalirana na nivou navike – ona postaje “automatska” – tako da više ne razmišljamo o tome kako učimo nego samo učimo.

Cene

Plaća se avans prilikom prijave koji  iznosi 4000 RSD, a cena programa je 5,000.00 RSD mesečno.

Ukupna cena celog progtrama je 19,000 RSD . Ovo je akcijska cena koja važi za prijave do 6.1.2018.

Uplatom avansa obezbeđujete ovu povoljniju cenu.

 

Način organizacije:

Januarske Vikend grupe kreću: jedna 13.1. (Zvezdara) i druga 14.1. (Novi Beograd) u terminima od:

9:30 – 11:00

11:15 – 12:45

13:15 – 14:45

15:00 – 16:30

Januarske grupe radnim danima su u formiranju. O danu i terminima polaznici će biti obavešteni u narednim danima.

Program vode: Andrea Čontoš i Iva popov treneri Škole intelektualnih veština

Konsultant i master trener: Igor Rakić

Veličina grupe je do 20 polaznika.

Link za prijavu:

https://goo.gl/forms/RatGpGnOUxeBA7KJ3

Ukoliko želite da porazgovaramo još o modelu edukacije pozovite naše trenere/mentore kako biste dobili sve informacije koje vam trebaju na 064-34-25-865

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone