TESLA Program – Strategije efikasnog učenja za učenike, studente i profesionalce

TESLA PROGRAM je sveobuhvatna metodika efikasnog učenja namenjena učenicima starijim od 12 godina, studentima i odraslima. Obuhvata četiri edukativna modula kroz koje polaznici usvajaju napredne strategije učenja i razvijaju zdrave radne navike u procesu obrazovanja.

TESLA PROGRAM je pravljen tako da onome ko ga upotrebljava omogući da razume proces učenja, da nauči kako da prepozna i reši probleme koje većina ljudi imaju dok uče i da upotrebi veliki potencijal koji inače ostaje neupotrebljen u klasičnom sistemu učenja. Njegov cilj je da učenje, koje važi za jednu intuitivnu veštinu, za koju se obično smatra da je stvar talenta i genetske sreće – pretvori u organizovan proces, odnosno skup veština koje bilo ko može da shvati, nauči i usavršava.

TESLA Program obuhvata alate za funkcionalno i efikasno učenje kojima kod polaznika razvijamo nekoliko stvari:

  • Psihološke resurse – poput koncentracije, motivacionih strategija i upravljanja emocijama. Radimo na razvoju zdrave samouverenosti, ali i na prevzilaženju zastoja i teškoća u učenju usled akutne treme, anksioznosti, straha, itd. Razvoj ovog segmenta polaznicima pomaže da nauče kako da razvijaju i “dopunjavaju” svoje interne “baterije koje ih pokreću”. U ovome nam pomažu najmodernija znanja iz sveta psihologije, pedagogije, andragogije, komunikologije i neuronauke kojim vladaju naši treneri i producenti naših programa.
  • Organizacione kompetencije – Sposobnost da polaznici znaju kako da planiraju i organizuju svoje vreme. Mozak je organ koji najbolje funkcioniše kada ima definisan (programiran) cilj i ustaljenu organizaciju koju može da prati kao dobro formiranu naviku. Kod ove kompetencije nam pomaže NLP komunikacioni model (Neurolingvističko programiranje) kao najbolji model današnjice za programiranje ciljeva, kao i tzv. “Toyota” model organizacije čijim smo prilagođavanjem napravili jedinstvenu metodiku “strela učenja” koja omogućava korisniku da više ne misli na to šta, kada i po kom redu treba da uči – čime štedimo oko 25% vremena u procesu učenja.
  • Strategije i tehnike efikasnog učenja –  Ovde spada široka lepeza tehnika i strategija poput – tehnike efikasnog čitanja, selekcije (odvajanja bitnog od trivijalnog), povezivanja informacija u sistem znanja, potom tehnike pamćenja, inkubacije –  tj. integracije dugoročne memorije, kao i tehnike prisećanja koje kao zadatak imaju da povećaju stepen prisećanja i smanje koeficijent zaboravljanja.

Svi ovi alati su kroz TESLA program, organizovani u dvodnevnim trening modulima koji se, odigravaju vikendima i traju 6 do 8 sati, naravno sa ugrađenim pauzama koje takođe prate sistem učenja.

Ti moduli su:

  1. Sistem dinamičkog čitanja (“Brzo Čitanje”) – Na ovom modulu, fokus je na prevazilaženju grešaka i problema koje srećemo u tradicionalnom čitanju, kao i na podizanju efektnosti tehnike. Bavimo se optimizacijom motorike oka, razvojem percepcije, razumevanja, prisećanja i modalitetima čitanja literature u zavisnosti od toga da li čitamo stručno, informativno štivo ili beletristiku. Rezultat ovog modula je izvanredna motivacija i podrignut fokus čitača, kao i tehnika čitanja koja za prva dva dana edukacije poraste oko 80% sa zadržavanjem ili povećanjem stepena razumevanja i prisećanja.
  2. Mentalno mapiranje  – Na ovom trening modulu učimo kako da naše učenje bude funkcionalno – odnosno kako da logički delimo gradivo, kako da biramo, povezujemo i pamtimo materiju. Mentalno mapiranje je odgovor na pitanje kako bi naš mozak hteo da uči – što detaljnije možete pročitati u tekstu o samom treningu “Mentalne mape”, a ukratko – naš mozak želi da uči grafičkim prikazima, povezano logički i u određenim zalogajima u količini informacija – zapravo suprotno od tradicionalnog učenja koje je linearno, apstraktno, preobimno i logički nepovezano. Zbog toga, rezultat ovog modula je da polaznik nauči kako da potpuno vlada koncentracijom, razumevanjem i prisećanjem gradiva nezavisno od njegove veličine.
  3. Tehnike pamćenja –  Trening modul na kojem usvajamo korisne strategije za pamćenje apstraktnih i konkretnih pojmova kao i definicija, nabrajanja, godina, datuma, pa i celih lekcija. Na samom treningu se fokusiramo na izučavanje 4 do 6 osnovnih mnemotehnika čijom kombinacijom, nakon određenog perioda iskustva (4-5 nedelja) zahtevniji polaznici dolaze do kopleksnih tehnika pamćenja za memorisanje veoma složenih sistema pojmova kao što su lekcije ili čak i knjige. Rezultat usvajanja tehnika pamćenja je da osoba u svakom trenutku zna kako da zapamti neki pojam ili skup pojmova i koliko joj vremena treba za to. Takođe, postaje svesna da se ulaganjem vremena u vežbanje brzina pamćenja može povećavati gotovo u nedogled.
  4. Organizacija učenja – je poslednji trening TESLA programa koji služi za integraciju prethodnih modula i pokazuje kako da sa što manje upotrebljenog vremena polaznici postignu što bolje rezultate u učenju. Ovde, osim nparednih tehnika čitanja (multiredne tehnike čitanja, kompleksno mapiranje i višesložne tehnike pamćenja) učimo kako da na realnom gradivu primenimo znanje i veštine stečene na ostalim treninzima. Takođe učimo napredne algoritme organitacije vremena u učenju – strelu učenja i strelu obnavljanja, elemente NLP programiranja ciljeva i generisanja korisnih resursnih stanja (koncentracije i motivacije).

Više o svakom modulu možete da pročitate na sledećim linkovima:

Tesla efikasno učenje

Zašto je korisno da usvojite metodiku učenja iz TESLA Programa?

Izdvojili bismo dva, po nama ključna razloga zašto je pohađanje TESLA programa dobra stvar za vaš razvoj:

  1. Objektivno brže i koncentrisanije učenje. Svako ljudsko biće od sedme do dvanaeste godine prolazi kroz prirodan proces tokom kojeg se određene zone u mozgu specijalizuju za određene funkcije. Tada nastaje podela na logičko-racionalne i intuitivno-kreativne funkcije što počinje da smeta u procesu učenja. Naime, školski sistem je dominantno logičko-racionalan i on odlično angažuje sve naše mentalne resurse koji se bave logikom, podacima, analizama, planiranjem, simbolima i matematičkim operacijama. Međutim, ono što školski sistem ostavlja u drugom planu jesu naše intuitivno-kreativne funkcije koje zbog toga što nemaju angažovanje, počinju da smetaju učenju – uključujući maštanje ili emociju poput dosade. Kroz TESLA program mi odgovarajućim strategijama i tehnikama stimulišemo sinhronizaciju rada logičkih i kreativnih funkcija prilikom učenja – gde kao rezultat dobijamo koncentrisano i efikasno učenje, povišen stepen prisećanja i ono što je najvažnije stvaranje dugoročne motivacije. Rezultat koji dobijamo je da vi na intelektualnom tržištu učite minimum dva puta brže od “konkurencije”
  2. Samouverenost – Većina ljudi ima veoma nisko samopouzdanje u svetu učenja. Promenom strategija učenja, promenićete i svoja uverenja, pa i ceo način kako posmatrate i procenjujete sebe u svetu intelektualnog razvoja. Postaćete, samopouzdaniji, motivisaniji, što će vaša moždana hemija nagraditi većim lučenjem endorfina, seratonina, dopamina i endorfina – čime ćete smanjiti stres i povećati efekte rada – tj za manje vremena uradićete više i bićete srećniji zbog toga.

INFO i rezervacije: +381 64 34-25-865

Pogledajte video i pozovite nas za sve detalje!

PRIJAVI SE
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone