Izazov za polaznike: odvoj bitno od nebitnog, sagledaj širu sliku, bolje poveži i zapamti sve!

Mentalne mape su dvodnevni trening, koji se održava tokom vikenda i sastoji se od osnovnog dela treninga (ukupno 12h rada) i dve vežbaonice (mentorske sesije; ukupno 2h rada; organizuju se tokom radnih dana u popodnevnim časovima). Polaznici imaju mogućnost doplate za online modul (10 EUR u dinarskoj protivvrednosti), putem koga mogu dodatno da vežbaju tehniku i ovladavaju veštinom. Tehnika su vizuelnog učenja, koja se može posmatrati kao koren učenja. Kroz mapiranje se prvo izdvoji bitno od nebitnog, a onda se ti pojmovi „vezuju” za suštinu teme. Na taj način pojmovi se uče radijalno, umesto linearno, kako to formalni sistem obrazovanja praktikuje. U čemu je suštinska razlika? Mozak prirodno uči kroz kombinaciju funkcija (logička I kreativna). Mapiranjem se postiže da funkcije budu sinhronizovane u procesu učenja, umesto da se mahom forsira logička funkcija mozga (što je nepotrebno forsiranje mozga).

Većina učenika i studenata u klasičnom školskom sistemu nauči da uči gradivo tako što pokušava da po redu (linearno) upamti stotine ili hiljade podataka. Takav pristup učenju je težak i neadekvatan, jer učenje prirodno funkcioniše potpuno drugačije. Naš mozak ne pamti linearno i digitalno, nego radijalno i analogno. Naš mozak ne buba suvoparne podatke po redu nego nasumično uzima slikovite činjenice i njih dalje integriše. Drugi rečima, klasično učenje je – neprirodno.

 

Osim kreiranja mapa, na treningu se savladavaju i tehnike za selekciju ključnih reči, povezivanje gradiva, tzv. „učenje sa razumevanjem“ i memorisanje činjenica. Usvaja se sistem optimalne organizacije u učenju i način za održavanje memorije aktivnom radi usporavanja zaboravljanja.

 

Trening Mentalne mape praktično obuhvata nekoliko aspekata:fictional-literature-is-made-from-the-2

 

  1. Fenomen učenja i razumevanje njegovih faza (teorijska osnova),
  2. Preduslovi za kvalitetno učenje: fenomen koncentracije, motivacija, kreativno razmišljanje i memorija, kao i njihovo usavršavanje,
  3. Dizajniranje Mentalnih mapa – uvežbavanje specifičnih pravila o izgledu i strukturi mapa radi „provokacije” pažnje, razumevanja i prisećanja,
  4. Uvežbavanje Logike 3 Kruga učenja – upotreba mentalnih mapa kao alata za deduktivno razmišljanje, uz učenje kako se uči „sa razumevanjem”, umesto memorisanja nepovezanih i besmislenih činjenica,
  5. Organizacija učenja i njena primena u mapiranju,
  6. Selekcija (prepoznavanje) i upotreba ključnih pojmova iz neke materije,
  7. Obnavljanje – primena modela efikasnog obnavljanja koje obuhvata – obnavljanje za vreme učenja, nakon završetka učenja i ponavljanja naučenog u definisanim ciklusima zaboravljanja.

 

Do kraja ovog treninga očekuje se da polaznici znaju kako da prilikom učenja ili savladavanja bilo koje materije organizuju podatke tako da podignu nivo razumevanja (povezivanja) i prisećanja naučenog sa prosečnih 40% na 80%. Takođe, učesnici treba da razumeju tehniku i umeju da odvoje ključne pojmove, kao i da vremenski organizuju svoje učenje ili savladavanje sadržaja tako da se ono ubrzava za najmanje 20%.

 

 

PRIJAVI SE
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone