Mentalne mape

Selektuj, poveži i shvati!

INFO i rezervacije: +381 64 34-25-865

Mentalne mape 10/11 jun u Nišu
Mentalne mape 17/18 jun u Beogradu 
Mentalne mape 24/25 jun u Novom Sadu

Šta obuhvata trening?

Mentalne mape kao edukacija su trening program koji obuhvata razvoj sposobnosti obrade informacija, kroz usavršavanje dva procesa – selekciju i povezivanja informacija u mrežu znanja. Mentalne mape kao alat predstavljaju visoko efikasno vizuelnu belešku ili šemu koja kombinuje pravila logike i kreativnost (poretka pojmova, boja, slika itd) i na taj način prevazilazi problem učenja linernog i suvoparnog gradiva, pretvarajuću učenje u jedan slikovit i konkretan posao, koji je daleko više u skladu sa osnovnim postavkama neuralnog funkcionisanja od tradicionalnog učenja.

Kako je organizovan trening?

Mentalne mape kao program sastavljene su od dvodnevnog intenzivnog treninga i tronedeljnog procesa samostalne vežbe sa Follow-upovima.
  • Dvodnevni intenzivni trening Mentalnog mapiranja traje dva dana po šest sati i obuhvata dvanaest praktičnih segmenata tokom kojih učesnici savladavaju veštinu mentalnog mapiranja prolaskom kroz sledeća pitanja: kako da koristimo slikovne beleške za prevazilaženje problema suvoparnog gradiva, kako da logički organizujemo znanje, kako da biramo ključne reči i učimo sve i samo najbitnije informacije, kako da organizujemo beleške u učenju za školu ili studije, kako da brže obnavljamo i lakše se prisećamo naučenog.
  • Tronedeljni proces vežbanja obuhvata sistem vežbanja posebno dizajniran za učesnike treninga Mentalne Mape (koji prati adekvatan priručnik) kroz koji učesnici uvežbavaju – motoriku (crtanje), logiku (strukturiranje informacija), obnavljanje i prisećanje.
  • Follow-upovi su dva kratka modula koje organizujemo nakon sedam i 21 dan nakon završetka kako bi uradili test/procenu tehnike i dali učesnicima savete za dalje vežbanje. Na drugom Follow-upu se radi i sertifikacioni test koji treba da pokaže da li učesnik ima minimum veštine potrebne za pravljenje mapa.

Kome je namenjen trening?

Trening je namenjen osobama starijim od 9 godina. Program je segmentiran po uzrasnim grupama u TED (9-12 god) i TESLA grupe (12-17 i 18+)

 fictional-literature-is-made-from-the-2Benefiti treninga

Glavna benefit ovog treninga je što će porasti brzina učenja i stepen prisećanja bilo kog gradiva, što će se prvo odraziti na nivo sigurnosti u naučeno znanje. Osim toga doćiće i do porasta koncentracije i većeg fokusa što će doprineti povećanju stepena efikasnosti učenje i dodatnog skraćenja vremena za učenje. Dalje, naučićete kako da učite kroz ključne pojmove, kako da strukturirate i lako pamtite definicije, klasifikacije i nabrajanja. Ukupno, nakon ovog treninga proces učenja sa razumevanjem postaje jedan strukturiran i smislen proces umesto intuitivnog koji većina ljudi ima, zbog čega i postiže rezultate koji nisu zadovoljavajući.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO i rezervacije: 064 34 25 865

PRIJAVI SE
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone