Programi TESLA i TED su namenjeni učenicima, studentima ili profesionalcima koji žele da metodiku učenja pohađaju u celosti, pa im se prema njihovim zahtevima pravi plan pohađanja obuke.

Škola intelektualnih veština osim pojedinačnih treninga (Čitanje, Pamćenje, Mentalne Mape, Organizacija učenja) organizuje i metodičku zaokružene programe čiji je cilj da korisniku daju kompletan alat za upravljanje procesom učenja.

Postoje četiri Programa koje sprovodimo:

  1. TESLA program – Program efikasnog učenja za starije učenike, studente i profesionalce
  2. TED program – Program efikasnog učenja za decu od osme do jedanaeste godine
  3. Tesla Babies – Program rane stimulacije intelektualnih veština namenjen deci uzrasta od tri do osam godina
  4. Tesla Logo – individualni program logopedskih tretmana za decu sa otežanim čitanjem

Postoje i posebne forme ovih treninga koji osim u grupi mogu da se izvode individualno – “uživo” ili preko “Skajpa”. Takođe, preko leta organizujemo i specijalni program – Letnja Škola koji sprovodi učenike III, IV, V i VI razreda kroz proces usvajanja intelektualnih veština i promena navika u učenju, koji traje tri meseca.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone