Organizacija učenja

Tehnike za planiranje, učenje i obnavljanje. Nauči da učiš 25% brže, kad kod i gde god da si.
Potreban ti je samo internet i pola sata dnevno.Zašto mi treba sistem organizacije?

Koliko provedeš u razmišljanju šta kada da učiš? Po kom redosledu? Šta sa čime da kombinuješ? Da li da prvo čitaš, pa podvlačiš ili da radiš sve zajedno? Da li uopšte da podvlačiš? Kada da pamtiš? Da li ćeš zapamtiti? Kako da sprečiš zaboravljanje? Kako da se pokreneš? Kako da održiš motivaciju do kraja?

Da skratimo razmišljanje - većina učenika i studenata troši oko 30% vremena na razmišljanje o učenju. Više od 50% im ode na razmišljanje o stvarima koje nisu učenje. Dakle, na konkretno učenje otpada ispod 20% ukupnog vremena. Zbog toga je učenje veoma neefikasno. Istovremeno to znači i da možemo da ga unapredimo.

Nama je potreban adekvatan sistem organizacije koji će nam omogućiti da vreme koje namenimo učenju zaista bude upotrebljeno za učenje. Na planiranje treba da trošimo minimum vremena, i da naučimo da pravimo planove koje možemo da ispunimo. Organizacija koju imamo bi trebalo da bude takva da - učimo što kraće, i da za to vreme naučimo što više materije. Misli bi trebalo da se bave učenjem - prijemom, selekcijom, povezivanjem, pamćenjem, zaključivanjem, a ne vaganjem šta, kada i kako da učimo.   Zašto baš ovaj sistem?

Sistem organizacije učenja razvili smo 2010. godine tokom rada sa grupom studenata i lekara, tada specijalizanata sa “Kliničkog centra Srbije”.  Kombinujući saznanja iz NLPa, transakcione analize i psihologije učenja sa dva modela organizacije - jednim razvijenim u kompaniji “Tojota” i drugim koji je izumeo Dejvid Alen, dobili smo model koji su polaznici nazvali C.U.P.O Strela - po akronimu Cilj - Učenje - Pauza - Obnavljanje.

CUPO je, kao organizacioni model prošao proveru u praksi sa preko 15,000 studenata i pokazao se veoma dobrim u unapređenju učenja - ne samo studenata, nego i postdiplomaca, profesionalaca, ali i učenika osnovnih i srednjih škola. 

Do danas smo uradili više projekata i sa državama Srbijom i Crnom Gorom primenjujući naša saznanja na rad školske dece.Šta dobijam ovim treningom?

Ovo je oproban sistem, napravljen za ovdašnji obrazovni mentalitet. Daleko od američkog dugoročnog planiranja, protestantske radne etike i usmerenosti ka radu koje polaznici sličnih treninga smatraju neprimenljivim “amerikanizmima”- CUPO je rešenje za našu obrazovnu  realnost. 

Na podneblju jugoistočne Evrope ljudi pretežno uče u izrazito kratkim rokovima, pokazujući veoma visoke rezultate za izuzetno malo vremena. Ovaj pristup učenju nazvan “kampanjskim” je osnovna odlika većine osoba koje učestvuju u obrazovnom procesu. Mi smo pravili sistem koji će odgovarati njima - relanim učenicima i studentima, a ne zamišljenom prosečnom đaku ili studentu. Napravili smo tehniku koja polazi od stvarnih problema i pomaže studentima da ih prevaziđu.

Mi sa sigurnošću možemo da kažemo da CUPO Strela optimizuje vaše učenje i povećava njegovu efikasnost bar za 25% do 30%. Osim toga, samo korišćenje ovog alata korisniku pruža daleko veće samopouzdanje i kontrolu nad informacijama i doprinosi opštem zadovoljstvu samim učenjem.  

  


Kako izgleda trening?

Trening je podeljen na deset poglavlja kroz koja obrađujemo sve potrebne alate i instrumente za optimizovano učenje. Neki će Vam biti potpuno novi, neki možda nelogični, neke ste možda i primenjivali. U svakom slučaju kombinacija svih ovih modela na kojima praktično radim koliko 20 godina daje sjajne rezultate.

Poglavlja su podeljena na video lekcije - koje uz praktikum koji dobijate gledate na platformi i primenjujete na vaše učenje. Najbolji put je da - pratite kurs dok učite - da odmah primenjujete naučeno. Naravno, neko će poželeti da prvo sve pregleda - ali iz iskustva preporučujemo da paralelno učite i pratite kurs.  

Svaka lekcija traje do 20ak minuta i svaku možete gledati zasebno - prema raspoloživom vremenu. Koje teme obuhvata?

CUPO Strela - kao trening organizacije učenja pokriva sledeće teme:


(1) Vremenska linija

Gde učimo, kako naše nesvesno percipira vreme i kako pravimo greške u planiranju. 


(2) Chunk

Chunk ili obuhvat, zalogaj planiranja. Učimo koji su to najbolji opsezi za planiranje. Da li je efikasnije planirati na kratak ili dugi rok, koliko materije uzimamo u planu - kako kontrolišemo naš plan - tako da se ostvruje, itd


(3) Inverzno planiranje

Kako da planiramo u “suprotnom” smeru? Prvo da isplaniramo odmore i zabavu, a tek potom obaveze. Ovde učimo zašto su zabava, igra i tzv. psihološke razonode veoma bitni psihološki okidači nekih bioloških pojava koje doprinose kvalitetu našeg učenja. 


(4) Globalno planiranje

Učimo kako da isplaniramo učenje za jedan ispitni rok, maturski, prijemni, pravosudni ili državni ispit i kako da isplaniramo jedan dan u učenju. Ovaj deo nazivam - Makroplan


(5) CUPO Strela 

Kod ovog dela učimo osnove milkroplana organizacije - kako izgleda učenje kada “sednemo” (legnemo) i počnemo da učimo. Vremenske koordinate, delovi procesa i optimizacija -  sve su to teme koje prolazimo kroz ovo poglavlje.


(6) Cilj

Cilj je prvi korak u CUPO streli. U ovoj oblasti učimo kako da projektujemo (ne definišemo nego dubinski projektujemo) cilj koji se ostvaruje.


(7) Učenje

U drugom koraku CUPO strele učimo kako da organizujemo ono što zovemo učenjem u užem smislu, a što se odnosi na prijem (čitanje), obradu (razmišljanje, povezivanje, izdvajanje ključnih ideja) i pamćenje. Ovde dotičemo i sistem učenja stručne literature, koji smo nazvali sistemom tri logička kruga (njega detaljno obrađujemo u treningu “Mentalne Mape”). 

Na posletku ovde se bavimo i pitanjem - kako da imamo dobru koncentraciju čak i kada nam nedostaje radoznalost - tj. kada je materija jednostavno dosadna ili ne vidimo njenu svrhu.


(8) Pauza

Pauza je deo učenja! To je osnovna tema trećeg koraka CUPO metodike. Ovde naučimo kako da koristimo pauze kako bi mozak savršeno odradio proces “inkubacije” ili “sleganja” informacija i njihovo bolje povezivanje u okvirima sistema znanja. 


(9) Obnavljanje

Krajnji segment CUPO strele je Obnavljanje - koje predstavlja meru potrebnu za dugoročno skladištenje naučenih informacije. Obrađujemo temu zaboravljanja i sisteme njegove prevencije. 


(10) Navike 

Navike - odnosno prevođenje svih prethodnih mehanizama u sistem navika je poslednja tema gde učimo koji su to bihejvioralni obrasci pomoću kojih možemo da obezbedimo da ono što smo naučili postane “deo nas” i da ga usvojimo na svim nivoima.Kakva je dinamika treninga?

Trening Organizacija Učenja - CUPO Strela - je platformski - što znači da Vam je dostupam bilo kada i bilo gde. Sami birate dinamiku i vreme slušanja. Šta ako imam pitanja?

Ukoliko imate pitanja, možete da ih postavite u zatvorenoj  FB grupi gde se nalaze svi naši vežbači i trener će vam odgovoriti.Kako mogu da se prijavim?

Prijavljujete se popunjavanjem forme koja se nalazi na sledećem LINKU.Ponuda

Cena treninga je 25€ (odnosno 2900 din).
Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS