“Škola intelektualnih veština” je deo kompanije “Mangrowe” koji se bavi razvojem metodike za efikasno učenje.

Kao neformalni centar za inovacije i edukacije Škola se bavi istraživanjem potreba modernog društva za drugačijim (divergentnim) načinima učenja, razvojem praktičnih sistema efikasnog učenja i edukacijom dece i odraslih o alatima ličnog razvoja.

Tokom godina i iskustva u radu sa sličnim obrazovnim inovativnim sadržajima poput Buzanovog, De Bonovog metoda ili NLP komunikacionog modela “Škola intelektualnih veština” je razvila metodiku efikasnog učenja i ličnog razvoja podeljenu na tri segmenta – u skladu sa uzrastom:

  • Tesla Babies – program rane neuralne stimulacije za uzrast od 3.-8. godine;
  • TED Program – Tehnike efikasnog učenja za decu od 8. do 11. godine;
  • Tesla Program – Tehnike efikasnog učenja za učenike, studente i profesionalce i
  • Tesla Logo – sistem logopedskih tretmana za učenike nižih razreda osnovne škole koji imaju teškoće u savladavanju osnovne tehnike čitanja

Radimo od 2008. godine i do sada smo samostalno producirali četiri programa i obučili preko 20,000 ljudi.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone