Brzo čitanje i organizacija učenja PG

“Škola intelektualnih veština” je centar za neformalno obrazovanje koji se bavi razvojem metodika za efikasno učenje.

Kao centar za inovativne pristupe u edukacijama, fokusiramo se na tri ključne teme – na:

  1. istraživanje potreba modernog društva za drugačijim (divergentnim inovativnim) načinima učenja;
  2. razvoj praktičnih sistema efikasnog učenja i na
  3. edukaciju dece i odraslih o alatima ličnog razvoja kroz praktične treninge o strategijama učenja.

Prepoznaju nas po velikim motivacionim predavanjima kroz koje popularizujemo intelektualno opismenjavanje i promovišemo rad na ličnom rastu. Naši najpoznatiji proizvodi su treninzi: “Brzo Čitanje”, “Mentalno mapiranje”, “Tehnike pamćenja” i “Organizacija učenja”.

Tokom godina i iskustva u radu sa sličnim obrazovnim inovativnim sadržajima “Škola intelektualnih veština” je razvila metodiku efikasnog učenja i ličnog razvoja podeljenu na tri segmenta – u skladu sa uzrastom i četvrtu (specijalnu metodiku) namenjenu deci koja imaju problem sa učenjem tehnike čitanja:

  • Tesla Babies – program rane neuralne stimulacije za uzrast od 3.-8. godine;
  • TED Program – Tehnike efikasnog učenja za decu od 8. do 11. godine;
  • Tesla Program – Tehnike efikasnog učenja za učenike, studente i profesionalce i
  • Tesla Logo – sistem logopedskih tretmana za učenike nižih razreda osnovne škole koji imaju teškoće u savladavanju osnovne tehnike čitanja

Radimo od 2008. godine i do sada smo samostalno producirali četiri programa i obučili preko 20,000 ljudi u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni, ali i širom sveta, zahvaljujući našoj online metodici.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone