Napredno čitanje, Beograd 28/29 avgust

Cena snižena sa 12.750 rsd, na 6.900 rsd. 

Informacije na broj: 📞063-864-33-41


Zašto danas deca čitaju nekvalitetno?
Većina učenika VIII razreda u Srbiji i okolnim zemljama prema 
PISA istraživanju čita funkcionalno loše. Brzina čitanja je mala, a razumevanje i prisećanje nisko. Kao jedan razlog navodi se to što nam u školi zahtevaju da odgovori budu na nivou reproduktivnog znanja, pa udžbenike čitamo kao romane - linearno, umesto da koristimo drugačiju (radijalnu strukturu čitanja) i uvežbavamo čitanje sa razumevanjem. 

A DA LI DECA ČITAJU ZAISTA ČITAJU PRESPORO?


Svaki učenik čita skoro duplo sporije nego što može!

Istraživanja pokazuju da tokom procesa čitanja, pravimo čak 16 puta više pokreta nego što je potrebno. Zbog toga, mehaničkom greškom u pokretima očiju čitamo gotovo 30% sporije. Na takav način prilikom čitanja jednog reda teksta, odrastao čovek gubi oko dve sekunde na suvišne pokrete očima - što je na nivou jedne knjige od trista strana - oko pet sati. Kod dece gubitak vremena je još veći, jer oni daleko sporije čitaju i pažnja im traje znatno kraće.

Sad, sama brzina nije toliko relevantna, koliko to da čitanjem brzinom koja je manja od prirodne - mi strahovito gubimo pažnju i smanjujemo sposobnost razumevanja teksta.

Posledica je da učenici nauče da čitaju mehanički, sa veoma slabom koncentracijom, uz odsustvo motivacije, sa niskim stepenom pamćenja i visokim koeficijentom zaboravljanja. 

DA LI MOŽEMO DA NAUČIMO DA ČITAMO PRAVILNO?


Minimum 10 sati treninga za pravilnije čitanje.

Da svi učenici mogu da nauče tehnike pomoću kojim mogu da čitaju i pamte minimum dva puta efikasnije. Za to im je potrebno oko 10 sati treninga za usvajanje tehnike i još oko 21 dan kućne vežbe za sticanje navike. Nije potrebno predznanje niti da je dete "nadareno". Više o samom treningu možete da pročitate na linku o Brzom Čitanju.

DA LI BRZO ČITANJE MOGU DA POHAĐAJU I NAJMLAĐI UČENICI?


Trening prilagođen uzrastu.

Tokom godina, prilagodili smo metodiku treninga Brzo čitanje osnovno školskom uzrastu i napravili prilagođeni trening Napredno čitanje za decu - koje odgovara uzrastu od devete do osamnaeste godine. Sada imamo posebne metodike, za decu, odrasle, prilagođen posebnim potrebama polaznika, koji recimo imaju problem sa usvajanjem tehnike čitanja ili disleksiju, individualne ili grupne itd.

 A KAKO IZGLEDA TRENING?


Četiri teme. Odmah primenljivo.

Trening je praktičan i njegov cilj je da kroz dva dana obuke deci omoguće da nauče i usvoje set tehnika i strategija pomoću kojih odmah nakon treninga mogu da krenu sa upotrebom značajno unapređene tehnike čitanja. Sastoji se iz testova i praktičnih vežbi kojima merimo početno stanje, radimo na unapređivanju tehnike, pa svako dete i roditelj, objektivno može da sagleda koliki je porast u efikasnosti do kraja obuke. 

Konkretne teme koje obrađujemo su:

  1. Osnovna tehnika brzog čitanja
  2. Strategija čitanja udžbenika
  3. Tehnika organizacije u učenju
  4. Strategija obnavljanja naučenog gradiva

ŠTA OČEKUJEMO KAO REZULTAT TRENINGA?


Oko 50% brže i efikasnije.

Očekivani rezultat je da svako dete do kraja dvodnevne obuke čita oko 50% efikasnije - što znači da čita brže, bolje pamti i razume pročitano. 

Do sada smo obučili više od 25,000 polaznika od čega oko 15,000 osnovnoškolske i srednjoškolske dece  - čime možemo da potkrepimo ovu pretpostavku.

Nakon treninga, iako je tehnika već funkcionalna, svaki polaznik dobija i uputstva za vežbu kao i set praktičnih alata za dalji razvoj tehnike.

A ŠTA AKO DETE IMA SINDROM OTEŽANOG ČITANJA, DISLEKSIJU, PROBLEM SA KONCENTRACIJOM ITD?


Skrojite rešenje za poteškoće u čitanju i učenju

Svako treće dete ima poteškoće sa čitanjem i rasutom pažnjom, sporim pisanjem i otežanim prisećanjem. Ovi problemi se rešavaju putem individualnog rada - kroz specijalne sesije koje vode obučeni logopedi specijalizovani za poteškoće u učenju. 

KADA I GDE MOŽE DA SE NAUČI OVA TEHNIKA I KOJA JE CENA?


Iskoristite priliku - pridružite se?

Trening se održava u Beogradu 28/29 avgusta.

Puna cena edukacije je 12,750 dinara, a uz akciju koju imamo preko leta odobravamo popust i cena je 6,900 dinara.

Trening je namenjen deci uzrasta od devet do četrnaest godina.  

Na trening se prijavljujete pozivom na 📞063-864-33-41.
Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS