Mape uma

Informacije i prijava063 86 43 341


PRIJAVI SE


Mentalne mape odnosno mape uma su dvodnevni trening kroz koji učimo kako da, kroz crtanje specijalizovanih dijagrama, selektujemo najbitnije informacije, kako da ih povežemo, shvatimo, zapamtimo i da ih se prisetimo u potpunosti i sa lakoćom,

Tokom ovog treninga učimo niz strategija i veština koje nam pomažu da – suvoparne tj. apstraktne informacije sa kojima se susrećemo u učenju, “prevedemo” u format koji odgovara načinu na koji mozak obrađuje informacije. Na mentalnim mapama učimo kako da učimo koncentrisano, deduktivno, vizuelno i prostorno, kroz primere, povezujući i memorišući ključne ideje. Nasuprot tome, većina ljudi kod tradicionalnog učenja uči sa rasutom pažnjom, induktivno, apstraktno, napamet, pokušavajući da zapamti detalje.  Mentalne mape su trening koji pomaže da se ovi problemi prevaziđu i da učenje postane efikasno i kvalitetno.


Kako izgleda trening mentalnog mapiranja - mapa uma?


Osnovni trening tokom kojeg učimo mentalno mapiranje (mape uma) traje dva dana po šest sati i obuvata set praktičnih sesija tokom kojih treniramo četiri ključne stvari – grafomotoriku, selekciju, zakonitosti učenja i bavimo se memorijom, obnavljanje i organizacijom učenja.


Grafomotorika i mape ume

U prvom delu treninga mapa uma treniramo grafomotoriku - tj. učimo kako da crtamo mape i kako da ih popunjavamo. Učimo kako da za mapiranje koristimo slike i crteže, koji se crtaju rukom (ne copy/paste) zbog toga što je u brojnim naučnim eksperimantima potvrđeno da kombinacijom vizulenog, kreativnog i prostornog elementa sa pokretom možemo veoma efikasno da stimulišemo mentalne aktivnosti, čak desetinama puta više nego kada, recimo, samo čitamo ili slušamo.


Selekcija podataka pomoću mentelanih mapa

Nakon treninga motorike u okviru mentalnog mapiranja (mapa uma), bavimo se selekcijom podataka – tj usvajanjem veštine kako da izaberemo najbitnije od najbitnijih reči. Ljudi imaju iluziju da je bitno da zapamtimo svaku reč, ali greše u tome, jer naš um pamti tako što pamti ključne pojmove i veze između njih, a ne rečenice ili pasuse. Nažalost ovo potonje je pravilo u praksi i većina ljudi ne voli učenje upravo zbog toga što misli da je pamćenje teško. Pamtiti je lako, ali ga činimo na pogrešan način. Pamćenje je posledica razumevanja, a mi ga želimo odmah na početku učenja – kada čitamo. Ako proces pamćenja - memorisanja sprovedemo na adekvatan način - ono će biti prirodno, lako i trajno.


Zakonitosti učenja mape uma

Treći deo treninga mapa uma, ispunjen je raznim pravilima, stategijama učenja čiji je zadatak da našem umu omogući da informacije koje primamo pretvori u znanje – tj da ih poslaže pravilno, u “zalogajima” odgovarajuće veličine. Ovaj deo nazivamo radijalnom logikom mape, jer se pokazalo da, iako je poslagano u logičkim kategorijama, naš um znanje ne usvaja po redu nego asocijativno, popunjavajući sekvencijalno razne grane jedne mape. Praktično mi kada nešto učimo, ponašamo se kao neko ko krstari internetom pa klikće na interesantne linkove – tako i naš um – ne ide po redu dok učimo – već “skakuće” sa teme na temu. Zato je neverovatno dosadno kada moramo da učimo lekcije poslagane u redove i pasuse. Mape uma će vam pomoći i da učite brže.

Tokom ovog dela treninga učimo kako da selektovane podatke spojima, kako da ih poslažemo u "zalogaje" određene veličine i kako da ih povežemo i predstavimo kako bismo isprovocirali mozak da ih dugotrajno zapamti. 


Dugotrajno pamćenje i organizacija

Četvrti deo treninga “Mentalne mape” rezervisan je za memoriju, obnavljanje (održavanje znanja smeštenog u dugoročnoj memoriji aktivnim) kao za vremensku organizaciju učenja.


Nakon usvajanja ove četiri generalne strategije – kažemo da je neko osposobljen da počne sa primenom mape uma u učenju. 


Dinamika treninga mapa uma


Trening traje dva dana po šest sati. Organizovan je po segmentima u trajano od po 30 do 45 minuta sa manjim pauzama između i sa jednom velikom pauzom na polovini dana.


Informacije i prijava: 063 86 43 341


Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS