Mape uma

Informacije i prijava063 86 43 341


PRIJAVI SE


Zašto imamo problem sa učenjem?


Zapravo odgovor je jednostavan. Učenje je jedna kompleksna mentalna operacija, a niko nas nije naučio njenim pravilima i tehnikama. S obzirom na to da učimo "po osećaju" i po uzoru - naravno da će većina, osim onih veoma darovitih imati probleme sa učenjem - naročito sa učenjem za školu koje je obično obavezno i neinteresantno. 

Malo stručnije - naš mozak ima problem sa pamćenjem apstraktnih podataka, kao i to da zapamti informacije tačno po redu. On više voli da pamti slike i prostor, muziku ili ritam, i daleko mu više prija da ih povezuje ne linearno nego logički - od opštih ka posebnim. 

ZNAČI IMAMO PROBLEM, ALI POSTOJI I REŠENJE


Zašto je mentalno mapiranje dobro rešenje za učenje?


Mentalne mape odnosno mape uma su specijalizovani vizuelni dijagrami, pomoću kojih možemo da selektujemo najbitnije informacije, da ih logički povežemo, shvatimo, zapamtimo i da ih se prisetimo u potpunosti i sa lakoćom. 

Kroz mentalne mape mi suvoparne tj. apstraktne informacije sa kojima se susrećemo u učenju, “prevodimo” u format koji odgovara načinu na koji mozak prirodno obrađuje informacije. Na mentalnim mapama učimo kako da učimo koncentrisano, deduktivno, vizuelno i prostorno, kroz primere, povezujući i memorišući ključne ideje.


Šta obuhvata trening?


Osnovni trening tokom kojeg učimo mentalno mapiranje (mape uma) traje dva dana po šest sati i obuvata set praktičnih sesija tokom kojih treniramo četiri ključne stvari – grafomotoriku, selekciju, zakonitosti učenja i bavimo se memorijom, odnosno obnavljanjem.


Grafomotorika i mentalne mape 

U prvom delu treninga mapa uma treniramo grafomotoriku - tj. učimo kako da crtamo mape i kako da ih popunjavamo. Učimo kako da za mapiranje koristimo slike i crteže, koji se crtaju rukom (ne copy/paste) zbog toga što je u brojnim naučnim eksperimantima potvrđeno da kombinacijom vizulenog, kreativnog i prostornog elementa sa pokretom možemo veoma efikasno da stimulišemo mentalne aktivnosti, čak desetinama puta više nego kada, recimo, samo čitamo ili slušamo.


Selekcija podataka pomoću mentalnih mapa

Nakon treninga motorike u okviru mentalnog mapiranja (mapa uma), bavimo se selekcijom podataka – tj usvajanjem veštine kako da izaberemo najbitnije od najbitnijih reči. Ljudi imaju iluziju da je bitno da zapamtimo svaku reč, ali greše u tome, jer ljudski um memoriše ključne pojmove i veze između njih, a ne rečenice ili pasuse. Nažalost ovo potonje je pravilo u praksi i većina ljudi ne voli učenje upravo zbog toga što misli da je pamćenje teško. Pamtiti je lako, ali ga činimo na pogrešan način. Pamćenje je posledica razumevanja, a mi ga želimo odmah na početku učenja – kada čitamo. Ako proces pamćenja - memorisanja sprovedemo na adekvatan način - ono će biti prirodno, lako i trajno.


Zakonitosti učenja mape uma

Treći deo treninga mapa uma, ispunjen je raznim pravilima, stategijama učenja čiji je zadatak da našem umu omogući da informacije koje primamo pretvori u znanje – tj da ih poslaže pravilno, u “zalogajima” odgovarajuće veličine. Ovaj deo nazivamo radijalnom logikom mape, jer se pokazalo da, iako je poslagano u logičkim kategorijama, naš um znanje ne usvaja po redu nego asocijativno, popunjavajući sekvencijalno razne grane jedne mape. Praktično mi kada nešto učimo, ponašamo se kao neko ko krstari internetom pa klikće na interesantne linkove – tako i naš um – ne ide po redu dok učimo – već “skakuće” sa teme na temu. Zato je neverovatno dosadno kada moramo da učimo lekcije poslagane u redove i pasuse. Mape uma će vam pomoći i da učite brže.

Tokom ovog dela treninga učimo kako da selektovane podatke spojima, kako da ih poslažemo u "zalogaje" određene veličine i kako da ih povežemo i predstavimo kako bismo isprovocirali mozak da ih dugotrajno zapamti. 


Dugotrajno pamćenje 

Četvrti deo treninga “Mentalne mape” rezervisan je za memoriju, obnavljanje (održavanje znanja smeštenog u dugoročnoj memoriji aktivnim) kao i za vremensku organizaciju učenja.

Samo obnavljanje je jedan od najvažnijih potpornih stubova našeg pamćenja. Postoje tačni momenti kada naš mozak procenjuje da je vreme za slanje nekog znanja u kantu za otpatke i ukoliko naučimo da pre tih trenutaka brzo i efikasno odradimo prisećanje - doprinećemo trajnosti našeg sećanja na zapamćeni pojam. Na treningu Mentalnih mapa ćemo naučiti kada su ti momenti i kako treba da obnavljamo koju vrstu gradiva. 

Nakon usvajanja ove četiri generalne strategije – kažemo da je neko osposobljen da počne sa primenom mape uma u učenju. 


Dinamika treninga mapa uma


Trening traje dva dana po šest sati. Organizovan je po segmentima u trajano od po 30 do 45 minuta sa manjim pauzama između i sa jednom velikom pauzom na polovini dana.


Informacije i prijava: 063 86 43 341


Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS