Logička Matematika

Matiš Lako, Saznaj Kako

Efikasno učenje matematike i priprema za provere znanja za starije razrede osnovne škole 

Sedmonedeljni praktični program za savladavanje zadataka i matematičke teorije, zasnovan na principima neuronauke i na deceniji dugoj praksi Škole intelektualnih veština. Program se odvija jednom nedeljno, u Centru I Škole intelektualnih veština, kod Novog Merkatora. 

Termini: sreda i  subota. Raspored termina po grupama možete pogledati niže na stranici.

Početak programa je u novembru 2018. Klikom na ovaj link možete tražiti više informacija ili se prijaviti na trening.
Da li ste znali da oko 20% učenika nižih razreda, preko 40% osnovaca od petog razreda do polaska u srednju školu ima potrebu za “privatnim časovima” matematike. 70% učenika redovno pred tromesečja ide na časove matematike sve do upisa na fakultet, a do 90% na fakultetima na kojima se izučava, ili tačnije, sluša ovaj predmet?

Problem nastaje u nižim razredima osnovne škole. Logička matematika, primenjuje se u prvom razredu osnovne škole. Tada pomoću slika i boja, matematiku predstavljamo učenicima kao igru. Crtamo skupove, učimo vrednost brojeva, odnosno njihovo značenje, upoređujemo i to nas zabavlja. U drugom razredu, priča se nastavlja, ali naredne tri godine školovanja i shvatanje matematike, isključivo zavise od kreativnosti učitelja. Međutim, kako je i nekima od njih, matematika bila samo srednjoškolska i fakultetska noćna mora, tako i njihov metodički pristup ovoj tematici, postaje suvoparan. U većini slučajeva, predavačima je bitno da se pridržavaju nastavnog plana i programa, ne posvećujući dovoljno pažnje metodičkom pristupu problemu i logičkom zaključivanju deteta, te se suvoparna materija počinje pamtiti mehanički, ’’nasilnom vežbom’’.

Koliko je metod mehaničkog uvežbavanja efikasan?

’’Efikasnost’’ se ogleda u čestom zaboravljanju materije, teškoći samog razumevanja postavke tekstualnog zadatka u višim razredima, pa često i nemogućnošću izvođenja pravilne postavke zadatka (čest slučaj među srednjoškolcima i studentima).

 

Koliko vas je reklo sebi:”Ja ovo ne razumem!”

U višim razredima osnovne škole i srednjoj školi, nastavnici/profesori predaju, ne obazirući se na predznanje učenika. E, upravo tu dolazi do problema i tada se uviđa (ne)efikasnost mehaničkog učenja i javlja se potreba za privatnim časovima. Vaš predavač, objasniće vam kako da uradite zadatke, potrebne za dobijanje željene ocene. Tu nastavnu oblast izvežbaćete mehanički kroz mnogo primera matematičkih zadataka, ali, to je samo jedna nastavna oblast od mnogih.  Dobićete željenu ocenu, a za narednu, iznova, tražićete pomoć. Do položenog ispita na fakultetu, mnogo puta, vratićete se na početak. Da li vas to zadovoljava? Da li mislite da bi bilo bolje da naučimo “matematički jezik” umesto da pored sebe imamo prevodioca?

Ključ rešenja problema leži u nastavi logičke matematike, zaključivanja i povezivanja u periodu od drugog  do šestog razreda osnovne škole. Shvatanjem matematike u toj dobi, rešili smo problem tokom daljeg školovanja. Ukoliko smo ovaj period propustili, potrebno je da naučimo metodiku koja leži iza bilo kog matematičkog zadatka i da naučimo kako da razmišljamo matematički, a ne da radimo zadatke i upamtimo teoriju. 

 

Logička Matematika - razmišljaj više, memoriši manje

O programu

Logička Matematika je sedmonedeljni mentorski program za efikasno savladavanje zadataka i matematičke teorije u višim razredima osnovne škole. Obuhvata časove tokom kojih pripremamo učenike za provere znanja tokom školske godine kao i strategije za podsticanje pažnje, koncentracije, motivacije, dugoročne memorije i prisećanja koje smo u prethodnih 10 godina razvili u Školi Intelektualnih veština*.  ( * Za pohađanje ovog programa nije potrebno (ali je naravno korisno) da su polaznici završili treninge efikasnog učenja). 

Veoma nam je bitno da, isto kao i kod treninga iz oblasti efikasnog učenja, pokažemo da matematika, fizika ili bilo koja druga nauka mogu da se nauče i da kategorije kao što su “dobar” i “loš” učenik ne postoje - već da postoje samo dobre ili loše, korisne ili nekorisne strategije i tehnike rešavanja problema koje možemo da menjamo i uvežbavamo. 

Metodika

Metodiku koju koristimo na časovima Logičke Matematike je razvila profesorka Jelena Vučetić na osnovu iskustva koje ima kao nastavnik u školi kao i u radu na privatnim časovima matematike, fizike i hemije. Kao član “Mense” i jedan od četiri trenera koji je sa područja Srbije radio na razvoju Mapa uma u tadašnjoj franšizi Tonija Buzana, kreirala je metodiku koju više od 10 godina koristi u radu sa decom. Bavi se ne samo prevazilaženjem problema u učenju matematike i fizike i podizanjem kvaliteta znanja učenika, nego i pripremom za maturske i prijemne ispite kao i spremanjem osnovaca za takmičenja u čemu u prethodnih 10 godina ima zapažene rezultate.  Osim toga, koristimo i niz saznanja iz oblasti neuronauke, koučinga i NLPa koje smo tokom prethodnih 18 godina imali priliku da testiramo u radu Škole Intelektualnih Veština.


Proces

Program Logička Matematika se odvija u sedmonedeljnim paketima zbog psihološke zakonitosti koja pokazuje da je toliko vremena potrebno za promenu osnovnih koncepata, navika i stavova u učenju. 

Program počinje i završava se testom koji treba da pokaže napredak učenika tokom sedmonedeljne edukacije. 

Dinamika rada je jednom nedeljno - sesija u trajanju od sat vremena. Sesija obuhvata analizu prethodno stečenog znanja, primene naučenog tokom proteklih 7 dana, rešavanja problema, rad na novoj temi i zadavanje akcionih koraka za narednu nedelju. 

Nakon okončanja jednog ciklusa moguće je nastaviti na sledeći i tako pratiti školski program do kraja godine. 


Grupe

Broj dece u grupi je do osam, a same grupe su okupljene u klasterima za V - VI i VII - VIII razred. 


Cena

Cena programa u trajanju od 7 nedelja je 12,000 din. Program se plaća u tri dela od po 4000 din - avans, nakon druge i nakon četvrte nedelje od početka treninga. 

Program se odvija u - Školi Intelektualnih Veština (ŠIV1) - kod Novog Merkatora


Termini

Imamo pet raspoloživih termina:

Sredom

Program počinje 21.11. i završava se 26.12.

18:30-19:30 (V i VI razred) 

19:45 - 20:45 (VII i VIII razred) 


Subotom

Program počinje 17.11. i završava se 22.12.

15:30 - 16:30 (V i VI razred) 

16:45 - 17:45 (V i VI razred) 

18:00 - 18:45 (VII i VI razred) 


Aplikaciju za trening možete da popunite ovde:

Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS