Vračar

Prema stavu Evropske komisije “doživotno obrazovanje” i funkcionalno znanje postaju aksiome društvenog razvoja. Projekat “Intelektualne Veštine” je korak kojim smo u saradnji sa opštinom Vračar otišli jedan korak dalje od pukog političkog priznavanja ove potrebe i omogućili roditeljima i deci da postanu aktivni učesnici u menjanju stava o permanentnoj edukaciji.

Naš cilj je bio da kroz pokazivanje kako bilo koje dete može da radi na ličnom razvoju utičemo na promenu stavova, navika i ponašanja lica koja su direktno povezana sa decom koja učestvuju u projektu (rodbina, prijatelji, itd) u smeru promovisanja pozitivnih evropskih vrednosti.

Najbolji rezultat na projektu obuke postigao je Dušan Antonović sa konačnim rezultatom od 1790 reči u minuti i prisećanjem od 100% (početni rezultat 127 reči u minutu i 70% prisećanje).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone