Maturanti 2010. III i XIV gimnazija

U aprilu 2010, u saradnji sa opštinom Vračar i Regionalnim Centrom za Talente Beograd 2, organizovali smo  projekat kroz koji je 25 beogradskih maturanata bilo uključeno u treninge Škole intelektualnih veština, kako bi im omogućili da se lakše suoče sa prijemnim ispitom i studijama.

U saradnji sa psiholozima III i XIV beogradske gimnazije odabrano je 25 učenika koji su uključeni u program razvoja veštine čitanja. Na finalnom testiranju ustanovljeno je da su učesnici imali između 2 i 4 puta veću brzinu čitanja i između 10% i 120% povećanje prisećanja pročitanih informacija.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone