Napredna čitaonica za intenzivno polaganje ispita. Tri sata efikasnog učenja je dovoljno!

InQubator je prva intenzivna čitaonica za studente koji žele da pokrenu ili intenziviraju svoje učenje. Obuhvata program organizacije učenja kroz koji grupa studenata, u jednom zatvorenom okruženju, uz superviziju i nadzor podiže performanse učenja i intenziviraju spremanje ispita.

 

Cilj InQubatora je da studenti nauče svu materiju za tri sata fokusiranog učenja dnevno, da rade pet dana u nedelji i da savesno i opušteno mogu da uživaju u studentskom životu i nezaboravnim vikendima.  InQubator u sebi integriše program ubrzanog učenja Škole intelektualnih veština, upotrebu muzike u stimulaciji koncentracije i prisećanja (Mocartov Efekat), kao i Pomodoro Metod intenziviranja fokusa – sve najbolje strategije u svetu tehnika efikasnog učenja.

 

Da bi se studenti priključili InQubatoru nije potrebno (mada je korisno) da završe neki od treninga Škole. Neophodno je samo da prođu inicijalnu edukaciju o Algoritmu učenja u ukupnom trajanju od jedan sat. Nakon toga su svi polaznici spremni za učešće u radu grupe.

 

Učenje svi počinju zajedno, svako uči svoju materiju, ali u istim vremenskim intervalima po istim hrono procedurama. Učenje vodi jedan od članova grupe, čija se uloga rotira po danima i nad grupom nadzor imaju predavači i asistenti Škole. Ovaj metod učenja kod kojeg se pravi sinergija razmišljanja se, u proteklim godinama pokazao veoma efektivnim. Dnevna doza učenja je tri sata, što je dokazano dovoljno za završavanje ispitnih obaveza (uz redovan rad). Za kampanjce ili one koji hoće da intenziviraju učenje stoji na raspolaganju i Dupla doza učenja – tj učenje od više od 3 sata učenja dnevno (do šest sati dnevno).

 

Radno vreme InQubatora je od 9 do 17h, a organizovan je u prostorijama Škole intelektualnih veština. Optimalni kapacitet grupe je oko 15 studenata.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone