Piše: Jovana Smiljković

Zamislite svet u kome je svaka sreda trouglastog oblika. Svet u kom reč soliter ima ukus sladoleda od čokolade. Zamislite da svaki put kada čujete muziku pred vama se prospe čitav spektar iskričavih boja. Kako bi bilo da slova i brojevi imaju ukuse, mirise, čak i osećanja.

Čudan svet, zar ne?

Dobro došli u svet sinestezije.

idea2

Sinestezija je neurološki fenomen prilikom kojeg dolazi do ujedinjavanja, tj. prožimanja čulnih utisaka. Naime, informacije primljene putem jednog čula automatski i nesvesno pobuđuju iskustvo nekog drugog čula, pa, tako, sinestete mogu da vide zvukove, oslušnu boje ili okuse reči.

Sa nekim oblikom sinestezije živi oko 4 procenata svetske populacije, a statistike govore da će se pre manifestovati kod žena nego kod muškaraca, kao i kod levorukih pre nego kod desnorukih ljudi. Takođe je primećeno da su sinestete odlični u organizaciji i vrhunski su mnemoničari.

 Iako neispitana do kraja, ova retka pojava zaokuplja pažnju naučnika iz mnogih oblasti – od neurologa do lingvista. Uzroci nastajanja sinestezije još uvek nisu do kraja utvrđeni, ali nam ovakvi i slični fenomeni mogu pružiti uvid u tajne funkcionisanja ljudskog mozga. Naučnici su otkrili da su određena jezgra, odnosno čulni centri, u mozgu sinesteta povezani drugačije nego kod ostalih ljudi, a neuroni zaduženi za obradu i prenošenje čulnih informacija čvrće su umreženi.

Naučnici, takođe, smatraju da postoji mnogo različitih tipova sinestezije, zapravo, moguće su kombinacije svih pet čula.

Najčešći oblik je grafem-boja sinestezija, tj. percepiranje grafema(slova i brojeva) u bojama, pa je tako za neke slovo A uvek crvene boje, a broj 5 zelene. Česta je i hromostezija, oblik sinestezije u kome zvukovi dobijaju boje. Neki od poznatih hromosteta su Mocert, Džimi Hendriks i Lejdi Gaga.

Zanimljiva je i ordinalna personifikacija, a ljudi koji imaju ovakav tip sinestezije brojevima pridaju razne ljudske osobine, pa je nekima 2 tužan broj, a 4 opisuju kao vrlo ljubazan. Ljudima koji imaju leksičko-gustatorni tip sinestezije reči, pa čak i imena ljudi imaju različit ukus.

Da je sinestezija i fenomen uma, a ne samo čula pokazuje činjenica da je najviše sinesteta među umetnicima i ljudima koji su skloni apstraktnom, metaforičkom razmišljanju. No, nismo li svi mi pomalo sinestete? Sigurno ste mnogo puta u u svom govoru upotrebili fraze kao što su oštar ukus, kiseo osmeh, bistar um ili za nekoga rekli da je sladak ili ljut. Ovakvi i slični primeri nastali su kao rezultat metaforizacije.

Bilo kako bilo, način na koji sinestete percipiraju svet mnogo nam govori o tome koliko je, zapravo, doživljaj sveta i stvarnosti subjektivna pojava i za svakog od nas drugačiji i jedinstven. Sinestezija i slični fenomeni mnogo nam govore i o tajanstvenim, za nas još nedokučivim i neistraženim tajnama ljudskog mozga.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone