TBs2

 

“TESLA Babies” je program rane intelektualne i saznajne stimulacije namenjen je deci uzrasta od 3 do 8 godina.

Cilj TESLA babies programa je stvaranje samostalne, samopouzdane, kreativne dece, koja su okrenuta traženju rešenja umesto pasivnog posmatranja problema, dece koja razmišljaju funkcionalno i divergentno umesto automatski i konvergentno.

Osim toga, u skladu sa veoma dinamičnim vremenom u kojem živimo i promenjenim odnosima u društvu i porodici u odnosu na prethodne generacije, neki od ciljeva programa su i:

 • uvođenje dece u zdrave socijalne odnose kroz dobru veštinu komunikacije
 • snalažljivost i usvajanje pozitivnih životnih navika

Cvetanje Neurona

U periodu između 3. i 7. godine se događa tzv. cvetanje neurona, što se zapravo može prevesti kao “buđenje potencijala” jer su deca tada najotvorenija za podsticaje i izgradnju novih veština, sposobnosti i talenata. Zato kažemo da deca u tom uzrastu najbrže uče. Priroda je pružila mogućnost da tada postavimo osnove za sve ono što što želimo da “ugradimo” u dete, za sve izazove sa kojima će se suočavati u životu, i konačno da postavimo osnove za čoveka u kakvog želimo da izraste. Sa druge strane, propuštanje ovog biološkog perioda dovodi do suprotne pojave “orezivanja” neurona – tj. pojave da se oni dendriti i aksoni koji se ne upotrebe u tom periodu smatraju “nepotrebnim” i ostaju neaktivni zauvek.

Rana stimulacija

Dake, u tom periodu, veoma je važno  stimulisati dete i intelektualno, fizički, emotivno i komunikaciono. Iako još uvek postoji uvreženo shvtanje da su deca pre 5. godine “mala” za bilo kakve aktivnosti, nauka i praksa širom sveta pokazuju da to nije tačno. Deca uče od rođenja i samim tim je svaki period za rad sa njima dobar i nije preuranjen. Ovde je jedino bitno koje su to aktivnosti koje dete u određenom uzrastu može da prati i na kom nivou to može da čini, kao i to da li su te aktivnosti u skladu sa razvojnim zadacima psihološke faze u kojoj se dete nalazi (npr. ne treba učiti decu da čitaju i pišu u uzrastu od 3 godine jer još nisu grafomotoričke sposobnosti razvijene u meri koja je potrebna, što može dete dovesti do frustracije i kasnije do odbojnosti prema čitanju i pisanju, do manjka samopouzdanja usled toga itd.).

 

Program

Imajući sve ovo u vidu kao i dugogodišnje iskustvo u radu sa decom raznih uzrasta, na programima razvoja intelektualnih veština (TESLA Program efikasnog učenja), osmislili smo i TESLA Babies program koji obuhvata razvoj svih ključnih sposobnosti jednog deteta, i osim toga daje jednu dobru osnovu deci kako bi u budućem životu mogla lakše da odgovore na izazove koje pred njih postavlja moderno društvo, a koji se veoma razlikuju od izazova koje su imale prethodne generacije (njihovi roditelji, babe i dede…).

TESLA BABIES program obuhvata strategije za:

 • Razvoj kreativnosti i mašte
 • Razvoj logike
 • Razvoj motorike
 • Razvoj funkcionalnog i divergentnog mišljenja
 • Razvoj asocijativnog mišljenja
 • Razvoj govora i govornih sposobnosti
 • Podsticaj socijalnih, emocionalnih i veština komunikacije
 • Formiranje zdravih navika i samostalnosti
 • Osnove muzičke pismenosti
 • Razvoj osnova efikasnog učenja

Kako je organizovan TESLA Babies?

Program je podeljen u tematske celine, koje se obrađuju na mesečnom nivou. Tematske celine su one stvari koje su bliske deci, a koje su im potrebne za suočavanje sa svakodnevnim razvojnim izazovima. Recimo – porodica, drugarstvo, emocije, komunikacija, vrednosti, zdrave navike, itd. Kroz te celine protkane su specifično dizajnirane TESLA Babies igre koje razvijaju osnovnih psihomotornih sposobnosti – fina i krupna motorika, govor, logičko, funkcionalno, divergentno, kreativno razmišljanje, za mlađe (3-4, 5-6) i osnove logičkog učenja, pamćenja, čitanja i organizacije za starije učesnike (7-8). Na takav način kroz igru i njihovo ponavljanje u dužem vremenskom periodu – dolazimo do kreranja navika, obrazaca razmišljanja i ponašanja.

 

TESLA Babies počinje ulaznim testom, tokom kojeg se formira bazna slika sposobnosti dece – koja služi kao uvid predavaču u trenutne sposobnosti veština i znanja deteta, koje će nam biti reper za praćenje razvoja i završno testiranje na kojem treba da se pokaže šta je postignuto kroz period primene programa.

Grupe delimo po uzrastima na:

 • Malu grupu : 3 – 4 godine

 • Srednju grupu: 5 – 6 godina

 • Stariju grupu: 7 – 8 godina

Radionice programa se odvijaju dva puta nedeljno u trajanju od 60 minuta. 15 minuta traje priprema i okupljanje grupe i 45 minuta rad u grupi. Grupe su do osmoro dece.

Pre uključenja u progam, radimo testiranje sve dece od 5. do 8. godine, u čemu popunjavanjem upitnika učestvuju i roditelji.

Na osnovu rezultata testa dobijamo polaznu sliku razvijenih sposobnosti kod deteta što nam daje mogućnost da radionice prilagođavamo i individualno kroz forsiranje dece u određenim aktivnostima, kroz organizovanje više raznih aktivnosti koje su usmerene na razvoj sposobnosti koje zaostaju ili koje podstiču sposobnosti koje su u napretku pa na taj način stimulišemo i stvaranje talenata. Na kraju celog programa (jun), radimo završno testiranje i javni čas i rezultate zajedno sa izveštajem i svim materijalima sa dečijih aktivnosti predajemo roditeljima.

INFO i rezervacije: 064 34 25 865

DEMO ČAS (ovde se možete prijaviti – klikom na link): https://goo.gl/forms/CQEaPPIjZEAARc0j2

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone